inssitausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Insinööri>Tuotantotekniikan laboratorio (1)

Tuotantotekniikan laboratorio

Monipuolinen kone- ja laitekanta antaa mahdollisuuden harjoitella käytännössä teollisuuden tuotantoprosessien automatisointia.

Miehittämätön kokoonpanolinja FMS200 (kuva 1) toimii hyvänä harjoitusympäristönä opiskelijan kehittäessä taitojaan teollisuusautomaation järjestelmien ja komponenttien analysoinnissa, tunnistamisessa, vianetsinnässä, kunnossapidossa, suunnittelussa, toimintojen määrittelyssä jne..Kuva 1. FMS200


Opiskelijat osallistuvat mm. yritysten tuote- ja tuotannonkehittämis- projekteihin. Esimerkkinä on yrityksen pakkauskoneen automatisointi-projekti (kuva 2).Kuva 2. Komponenttien pakkauskone.X-Ray-analysaattorilla nähdään myös silmältä piilossa olevat kohteet (kuva 3).

                 
Kuva 3. X-Ray-analysaattori ja sen sisällä oleva röngtenputki sekä kuvattava kohde.


Tuotantolaboratoriossa on myös elektroniikan tuotantoa ja tarkastusta varten monipuolinen konekanta, joita opiskelija voi hyödyntää opinnoissaan ja projektitöissään.