Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen. Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. 

Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon. 

Sairaanhoitajaopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneen hoitotyön, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon opinnoista. Opintojen loppuvaiheessa voit suunnata osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella.

Opinnoissa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti kliinistä osaamista, vuorovaikutustaitoja ja kehittämisosaamista. Opiskelu toteutuu lähiopetuksena, etä- ja itsenäisenä opiskeluna, ryhmässä ja tiimeissä opiskeluna, verkko-opintoina, harjoittelujaksoina sekä tutkimus- ja kehittämistoimintana. Teknologialla on yhä suurempi rooli myös hoitoalalla. KAMKissa perinteisten hoitotyön opintojen tukena hyödynnät esimerkiksi virtuaalista todellisuutta ja robotiikkaa.

 

Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK), Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jukka Seppänen, jukka.seppanen(@)kamk.fi, puh. 044 7101 032
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku, 15. - 30.3.2023.
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää koulutuksen valintaperusteista ja valintakokeista
Valmistuttuasi laillistetuksi sairaanhoitajaksi voit toimia käytännön hoitotyössä sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla terveydenhuollossa kotimaassa ja muissa EU-maissa.

Terveydenhuoltoalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja henkilöstöstä on joillakin alueilla jopa pulaa. Työllistyminen on mahdollista myös oman yrityksen perustamisen kautta.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
Kajaanin kaupunki
Kainuun ammattiopisto
Kuusamon kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Oulun kaupunki
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yksityiset hoito- ja palvelukodit
ODL-Terveys Oy, Lääkärikeskus Materna
Suomen Terveystalo Oyj, Kajaani

The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland
The University of Namibia, Windhoek, Namibia
Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry (Kenia)
Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista!
Sairaanhoitajakoulutuksen esittely