KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>Organisoituminen

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yleistä hallintoa ja taloutta johtaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. KAMK Oy:n hallitus vastaa strategisesta, talouden ja toiminnan ohjauksesta.

Hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (16 §) ja KAMK:n johtosäännössä (3 §).

KAMK johtoryhmä
KAMK johtoryhmä tukee rehtoria/toimitusjohtajaa päätöksenteon valmistelussa toimenpideohjelmatasolla.

 

Johtoryhmän muodostavat:

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén

Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Merja Mäkinen

Kehitysjohtaja (koulutus) Eija Heikkinen

Kehitysjohtaja (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) Mikko Keränen

Koulutuspäällikkö Jaana Kemppainen / Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalue

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen / Kone- ja kaivostekniikka -osaamisalue

Koulutuspäällikkö Kimmo Nikkanen / Tietojärjestelmät-osaamisalue

Koulutuspäällikkö Hannele Siipola / Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalue

Koulutuspäällikkö Katri Takala / Aktiviteettimatkailu-osaamisalue

Toimitusjohtaja/rehtori

Toimitusjohtajana/rehtorina toimii Matti Sarén.

Toimitusjohtajan/rehtorin tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (§ 18) ja KAMK:n johtosäännössä (§ 4).