KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>KAMK:n tapa toimia>Kehittäminen

Kehittäminen

 

Toiminnan kehittäminen

Toimintamme kehittämisen lähtökohtana on, että johtamis- ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon, toiminnan raportoinnin ja muu toiminnan arviointitiedon avulla KAMK:n organisaatiota ja sen toimintaa voidaan suunnata vision saavuttamiseen läpinäkyvästi, perustellusti ja johdonmukaisesti.

Työkaluina toimivat KAMK-tason sekä osaamisalueiden/palveluiden toimintasuunnitelmat, joihin dokumentoidaan keskeiset kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan tuloksia ja kehittämisentilaa analysoimme vuosittain suhteessa toimenpideohjelman tavoitteisiin ja suhteessa toimintasuunnitelmien toimenpiteisiin.
Analyysin pohjalta toiminnan sisäistä kehittämistä suunnataan niin, että KAMK’20-strategian tavoitteet saavutetaan.


Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen

 Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen on kuvattu laadunhallinta -sivulla.