Opiskelu avoimessa AMK:ssa

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle, joka

 • haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamista
 • suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin
 • haluat kehittää yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa
 • etsit omaa alaasi
 • olet vailla opiskelupaikkaa tai
 • opiskelet harrastusluonteisesti

Näin pääset alkuun

Mitä voi opiskella avoimessa?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Voit opiskella esimerkiksi:

 • sinua kiinnostavan yksittäisen opintojakson
 • suorittaa täydennyskoulutuksen
 • räätälöidyn koulutuksen erikoistumiskoulutuksesta
 • KAMKstart- ja kurkistusopintoja (toisen asteen opiskelijoille)
 • aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opinnot avoimen AMK:n polkuopiskelijana
Kenelle avoimet opinnot sopivat?

Avoin AMK -opiskelu on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot toteutetaan joko monimuoto-, verkko- tai päiväopetuksena.  Opinnot soveltuvat kaikille itsensä ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille! 

 
Miten ja missä opiskellaan?

Avoimen AMK:n opinnot järjestetään opintojaksosta riippuen, joko tutkinto-opiskelijaryhmän mukana lähiopetuksena kampuksella tai verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta. 

Joissakin opintojaksoissa voi olla edeltävyysehtoja, eli osallistujalla täytyy olla suoritettuna jokin aikaisempi opintojakso. Opintojaksokuvauksessa mainitaan mikäli opintojakson suorittamiseen on edeltävyysehtoja.  

Opintomaksut ja opinto-oikeus

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 15 euroa / op ellei jonkun opintojakson kohdalla ole muuta sovittu (esim. maksuton).

 • Maksukatto on 250 euroa / lukuvuosi (max. 60 op). 
 • 250 euron maksua voi käyttää 1-30 op:n verran opinnäytetyön ohjaukseen. Opinnäytetyöstä perittävä maksu koskee myös erikseen maksuista vapautuksen saaneita (maksu ei koske KAMK henkilöstöä).
 • Polkuopintojen maksu 250 euroa / lukuvuosi
 • Harjoittelun tekemisestä avoimessa ammattikorkeakoulussa peritään erikseen 200 euron maksu, joka kattaa yhteensä 30 op harjoittelua. Harjoittelumaksu koskee myös maksuista vapautuksen saaneita (maksu ei koske KAMK henkilöstöä

Opintomaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti maksusta lähetetään erillinen lasku ilmoittautujan antamaan osoitteeseen/sähköpostiin (riippuu suoritettavasta opinnosta).

Ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova eikä maksua palauteta, jos perut ilmoittautumisen tai keskeytät opinnot. Mahdollisista terveydellisistä opintojen keskeyttämisen syistä on ilmoitettava KAMKin avoimen amk toimistoon erikseen.

Ilmoittautuessasi avoimen amk:n opintojaksolle, saat ajallisesti rajatun opiskeluoikeuden Kajaanin ammattikorkeakoulun opintoihin. Saat sähköpostiisi ohjeet, kuinka pääset aloittamaan opinnot.

Opiskelu on maksutonta

 • työttömille ja lomautetuille (ei koske opinnäytetyötä eikä harjoittelua)
  Todistus työttömyydestä tai lomautuksesta tulee esittää opintoihin ilmoittautuessa.
 • toisen asteen opiskelijoille, mikäli opiskelevat kurkistus- tai KAMKstart opintoja


Huomioithan, avoimen AMK:n opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun opiskelijan tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitosta tai KELA:lta. Sinun kannattaa myös selvittää mahdollisuutesi saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Lisätietoja siitä löydät täältä: www.tyollisyysrahasto.fi

 
Miten ilmoittaudutaan?

Opintojaksoille ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Mikäli et löytänyt etsimääsi opintojaksoa koulutuskalenterista, niin täytäthän ilmoittautumislomakkeen tästä.

Verkko-opintoihin voi ilmoittautua jatkuvasti, monimuoto- ja lähiopetusmuotoisiin opintojaksoihin ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Opiskelijat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua viikkoa ennen koulutuksen alkamista ilman kustannuksia. Myöhemmin tapahtuneista perumisista perimme kurssimaksun 50 %, ellei peruuntuminen ole aiheutunut sairastumisesta ja siitä ei ole esittää lääkärintodistusta.

Opiskelu

Ilmoittauduttuasi avoimen AMK:n opintoihin, lähetämme sinulle ohjeviestin opintojen suorittamisesta ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa lähetämme sinulle ohjeet KAMK-käyttäjätunnuksen rekisteröimisestä. Huomioithan, että KAMK-käyttäjätunnuksen rekisteröimiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. 

Huomioithan myös, että suorittaaksesi avoimen AMK:n opintoja, tarvitset oman tietokoneen.  

Tarvittaessa sinua opinnoissasi auttaa joko opintojakson opettaja tai avoimen AMK:n tiimimme. Opintojakson opettajan yhteystiedot löydät opintosi oppimisympäristöstä (Reppu / Moodle / Edukamu). Huomioithan, että opintojakson opettajat ovat vapaajaksolla kesä-heinäkuussa. Avoimen AMK:n tiimimme tavoitat sähköpostitse osoitteesta avoinamk@kamk.fi

Avoimessa AMK:ssa noudatetaan KAMK:n yhteisiä sääntöjä.

Opintosuoritusten arviointi

Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu ammattikorkeakoulun yhteisiin arviointikriteereihin. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0) tai käyttämällä hyväksytty-arviointia (H).

Tapauskohtaisesti opintojakson uusimisesta tai arvosanan korottamisesta voi sopia erikseen opintojakson opettajan kanssa. 

Suoritetut opintojaksot arvioidaan yleensä noin 4 - 6 viikon kuluessa opintojakson päättymisestä (pl. kesä- ja heinäkuu). Suorittamasi opinnon arvosana tallennetaan Peppi -opiskelijatietojärjestelmään. Näet suorittamasi opinnot ja niiden arvioinnit Oma Opintopolku -palvelussa. Erikseen pyydettäessä lähetämme suorittamistasi opinnoista opintosuoritusotteen.

Opintojen hyväksiluku

Avoimessa AMK:ssa tehtyjä opintoja voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti AMK- ja YAMK-opintoihin:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksi luettavia voi olla enintään 5 opintopistettä
 • Hakija voi hakea KAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijan oikeutta, jos hakijalla on suoritettuna yhteensä 60 opintopisteen edestä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
 • Muissa korkeakouluissa suoritetut avoimen opinnot tai tutkinnon osasuoritukset huomioidaan tutkintoon hakeutuessa soveltuvin osin. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen aikana ei voi 60 opintopisteen kokonaisuuteen hyväksilukea (korvata tai sisällyttää) muualla suoritettuja opintoja. Hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää.
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen aikana osaamisen näyttämisellä eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tai opinnollistamisella hyväksiluetut opintopisteet kerryttävät 60 opintopisteen erillishakuun oikeuttavaa kertymää.
 • Polkuopintojen aikana muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea (korva-ta/sisällyttää), jos ne soveltuvat polkuopintoihin. Polkuopintojen aikana muualla suoritetut opinnot kerryttävät 60 op.