Etusivu / fi / Avoimet opinnot / Polkuopinnot

Polkuopinnot

Polkuopinnot sopivat niille, jotka

 • tähtäävät tutkintokoulutukseen
 • haluavat käyttää välivuoden hyödyksi
 • ovat valmiita opiskelemaan AMK-opintoja päätoimisesti ja tiiviillä tahdilla vuoden ajan (Huom! YAMK-opinnot eivät ole yleensä päätoimisia)
 • haluavat opiskella koko vuoden saman ryhmän kanssa
 • haluavat vuoden päästä hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkintokoulutuksessa suoraan toisen vuoden opinnoilla.  

Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15 - 30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä opintopisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa vaaditun määrän opintopisteitä:

 • 45 opintopistettä AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 15 opintopistettä 60 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 20 opintopistettä 90 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

Huomioithan, että avoimen AMKin opinnot antavat sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden eikä polkuopiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Hakeutuminen polkuopintoihin

Hakuaika elo-syyskuussa 2024 alkaviin opintoryhmiin on 31.7. - 7.8.2024. Lisäohjeita hakemiseen hakuohje -valikosta.

Lisätietoja opinnoista: avoinamk@kamk.fi 

Hakuohje

Polkuopintojen hakuaika elo-syyskuussa 2024 alkaviin opintoryhmiin on 31.7. - 7.8.2024. Hakemus polkuopintoihin avautuu keskiviikkona 31.7.2024.

Tärkeä tietää:

 • Hakemuksia käsitellään vasta hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakijoille järjestetään haastattelu tai muu vastaava soveltuvuustesti (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala). Haastattelun perusteella selvitetään hakijoiden motivaatio ja opiskeluvalmius sekä edellytykset AMK-opintojen suorittamiseen. 
 • Haastattelut järjestetään elokuussa 2024 heti hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnat ilmoitetaan viimeistään viikolla 33.
 • Jos hakukohteelle on enemmän hakukelpoisia hakijoita kuin on aloituspaikkoja, voidaan polkuopiskelijat valita hakuajan päättymisen jälkeen arpomalla hakukelpoisista hakijoista.
 • Hakijoilta, joiden koulutusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään suomenkielisiin polkuopintoihin hakiessa todistusta kielitaidosta. Lisätietoa vaadittavasta kielitaidon todistuksesta löydät verkkosivuiltamme (sivuston alalaidassa)
 • Alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta löydät uudelle opiskelijalle -sivustolta 
 • Polkuopintojen valintakriteerit

  1) Hakijat, jotka sitoutuvat suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan, osoittavat haastattelussa vahvaa opiskelumotivaatiota, omaavat hyvät opiskeluvalmiudet ja joiden kohdalla edellytykset ko. opintojen suorittamiselle täyttyvät, valitaan polkuopiskelijoiksi. (Opintojen suorittamisen edellytys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onnistuu järjestämään opinnoille riittävästi resursseja ja YAMK-opinnoissa pystyy toteuttamaan kehittämistehtäviä).  

   
  2) Vieraskielisiin koulutuksiin pätevät samat kielitaitovaatimukset kuin tutkinto-opiskelijoilla. 


  3) Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, joka ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

  Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.  Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä. Myös veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista. Useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

  4) Hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään suomenkielisiin polkuopintoihin ha-kiessa todistusta kielitaidosta.

  Kajaanin ammattikorkeakoulu pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

   

  KAMK pidättää oikeuden päättää opiskelijavalinnasta ja valita hakemusten sekä haastattelujen perusteella pätevimmät hakijat polkuopiskelijaksi.

  Ilmoitamme haussa olevat opiskelupaikat huhtikuussa 2024. 

  Haussa olevat opiskelupaikat
  Koulutus
  Opiskelupaikkoja
  AMK-koulutukset, monimuotototeutus
  AMK-koulutukset, päivätoteutus
  YAMK-koulutukset

  Usein kysytyt kysymykset:

  Mitä ovat polkuopinnot?
  Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tutkinto-opintoihin. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä.
  Mitä tarkoittaa opiskelu avoimessa polussa tutkintoa kohti?
  Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta voit opiskella tutkintoa kohti. Polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15 - 30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä opintopisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Kyseiset opinnot koostuvat kunkin koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opinnoista. Lyhyesti sanottuna: polku on matka erillishakuun ja sitä kautta tutkintokoulutukseen.
  Miksi polkuopinnot kannattavat?
  • Polkuopinnoissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen (sekä AMK- että YAMK-koulutukset).
  • Suorittamasi opinnot hyväksiluetaan sinulle, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi KAMKiin. Pääset hyppäämään suoraan seuraavaan opintovuoteen.
  • Voit testata, tuntuuko ala ja ammattikorkeakouluopiskelu omalta.
  • Opintojen avulla valmistaudut mahdollisiin valintakokeisiin.
  • Opinnot kertovat motivaatiostasi ja opiskelutaidoistasi, joten ne kannattaa tuoda esiin mahdollisessa valintahaastattelussa.
  • Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

  Paljonko maksaa?
  Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat maksullisia. Polkuopintoihin on koottu tutkintojen 1. vuosikurssin AMK-opinnot, eli 60 opintopisteen kokonaisuus. Sen hinta on 250 €.

  Jos olet työtön tai lomautettu opinnot ovat silloin maksuttomia. Todistus työttömyydestä tai lomautuksesta tulee esittää opintojen alkaessa.

  Avoimen AMK:n opiskelijana et valitettavasti voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun Sinun tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitostasi tai Kelalta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Sinun kannattaa myös selvittää mahdollisuutesi saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Lisätietoja siitä löydät täältä: www.tyollisyysrahasto.fi
  Kuinka haen tutkinto-opiskelijaksi kun olen suorittanut polkuopinnot?

  Polkuopintojen loppuvaiheessa voit hakea touko-/marraskuussa tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

  Lisätietoja erillishaussa hakemisesta löydät täältä.