KAMKstart -opinnot

KAMKstart -opinnot on suunniteltu toisen asteen opiskelijalle, joka tähtää opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluaa kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Vaikka et jatkaisikaan heti valmistuttuasi ammattikorkeakouluun, olet saanut kokemuksen siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja voit hyödyntää oppimaasi vaikkapa työelämässä. KAMKstart -opintojen kautta toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua erillishaussa toiselta asteelta valmistumisen jälkeen Kajaanin ammattikorkeakouluun.

Huomioithan erillishaussa hakiessasi, että suoritettujen KAMKstart opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 2.
Mikäli koulusivistyskielesi ei ole suomi, kielitaitosi testataan erillisellä kielitestillä erillishaussa hakiessasi. Suomenkielisissä koulutuksissa opiskelijalta edellytetään suomen kielen tason B2/YKI4 hallintaa. Lisätietoja Avoimet opinnot etusivulta erillishaun tiedoista Suomen kielen taidon osoittaminen otsikon alla. 

KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa. KAMKstart opinnot voi suorittaa myös vuoden sisällä toiselta asteelta valmistumisesta. 

Huomioithan, että sinun tulee olla suorittanut kaikki KAMKstart opinnot ja hakea KAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijalksi viimeistään vuoden sisällä toiselta asteelta valmistuttuasi.

Opiskelija sopii KAMKStart -opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin.  

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla voi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat opiskelupaikan myöntämiseen. Lisäksi näille aloille voi olla erillinen haastattelu joko ennen opintojen aloittamista tai siinä vaiheessa, kun opiskelija hakee erillishaussa koulutukseen.

KAMKstart -tarjonta
KAMKstart Konetekniikka 15 op

KAMKstart konetekniikka -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

HUOM! Mikäli Office kunnolla vauhtiin -opintojakson suorittaa 2 op laajuisena, KAMKstart kokonaisuudesta tulee opiskelijalle yhteensä 16 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa nimenomaan 15 op, hän voi olla yhteydessä oman alan koulutussuunnittelijaan ja suorittaa Office kunnolla vauhtiin -opintojakson 1 op laajuisena. Tärkeää on kuitenkin muistaa, kaikki KAMKstart opinnoissa tehdyt opintopisteet huomioidaan tutkintokoulutukseen hakeutuessa.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Robotiikka, 3 op

Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.

Työturvallisuus, konetekniikka, 2 op

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden tuotannollisessa yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan.

Matematiikka, 3 op

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Fysiikka, 2 op

Opiskelija tutustuu fysiikan käsitteisin ja lakeihin. Tutuiksi tulevat mm. Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä, suoraviivainen liike, lämpölaajeneminen, lämpöenergia sekä ideaalikaasun tilayhtälö.

 

KAMKstart Liiketalous 15 op

KAMKstart liiketalous -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Viestintätaidot, 4 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Yritystoiminnan perusteet, 3 op

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön 

Liike-elämän matematiikka, 5 op

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

KAMKstart Matkailu 15 op

KAMKstart matkailu -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office edistynyt, 3 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Viestintätaidot, 4 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Matkailun perusteet, 3 op

Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin.  

Liike-elämän matematiikka, 3 op

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1 op

Opiskelija saa perustiedot ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op

KAMKstart liikunta -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

HUOM! Mikäli Office kunnolla vauhtiin -opintojakson suorittaa 2 op laajuisena, KAMKstart kokonaisuudesta tulee opiskelijalle yhteensä 16 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa nimenomaan 15 op, hän voi olla yhteydessä oman alan koulutussuunnittelijaan ja suorittaa Office kunnolla vauhtiin -opintojakson 1 op laajuisena. Tärkeää on kuitenkin muistaa, kaikki KAMKstart opinnoissa tehdyt opintopisteet huomioidaan tutkintokoulutukseen hakeutuessa.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Työhyvinvointi, 5 op

Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin keskeiset periaatteet, turvalliseen työympäristöön liittyviä tekijöitä ja osaa soveltaa tietämystään työelämäyhteyksissä
Opiskelija oppii myös kehittämään/parantamaan omaa hyvinvointiaan opintojensa aikana.

Exergaming, 5 op

Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

KAMKstart Sairaanhoitajaksi / KAMKstart Terveydenhoitajaksi 15 op

KAMKstart sairaanhoitajaksi / terveydenhoitajaksi -opintokokonaisuuteen kuuluu:

Office kunnolla vauhtiin: Office edistynyt, 3 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta.

Anatomia ja fysiologia, 2 op

Opiskelija oppii mm. Nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen, selittää elinjärjestelmien toiminnan sekä rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Terveyden edistämisen perusteet, 2 op

Opit terveyden edistämisen, prevention ja promootion käsitteet. Ymmärrät terveyden edistämisen strategisten ohjelmien merkityksen ja osaat soveltaa niitä omassa toiminnassasi asiakaslähtöisessä terveyden edistämisessä. Osaat soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöön perustuvaa tietoa asiakas-/potilastyössä. Tunnistaat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa huomoida ne osana asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.

Hoitotyön perusteet, 2 op

Omaksut hoitotyön arvoperustan ja eettiset ohjeet sekä potilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön. Perehdyt sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksiin ja osaamisen keskeisiin sisältöihin. Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Matematiikka, 2 op

Opintojakson tavoitteet ja sisältö päivittyvät myöhemmin. 

KAMKstart Sosionomiksi 15 op

KAMKstart sosionomi -opintokokonaisuuteen kuuluu:

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

HUOM! Mikäli Office kunnolla vauhtiin -opintojakson suorittaa 2 op laajuisena, KAMKstart kokonaisuudesta tulee opiskelijalle yhteensä 16 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa nimenomaan 15 op, hän voi olla yhteydessä oman alan koulutussuunnittelijaan ja suorittaa Office kunnolla vauhtiin -opintojakson 1 op laajuisena. Tärkeää on kuitenkin muistaa, kaikki KAMKstart opinnoissa tehdyt opintopisteet huomioidaan tutkintokoulutukseen hakeutuessa.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä, 5 op 

Opiskelija oppii ymmärtämään asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä. Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin sekä moniammatilliseen työhön ja verkostotyöhön. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.

Varhaiskasvatuksen perusteet, 2 op

Opiskelija perehtyy suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaan ja lapsen kehityksen taustateorioihin. Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen keskeisen lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytännössä.

Matematiikka, 2 op

Opintojakson sisältö ja tavoitteet päivittyvät myöhemmin. 

KAMKstart Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 15 op

KAMKstart rakennus ja yhdyskuntatekniikka -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

HUOM!
 Mikäli Office kunnolla vauhtiin -opintojakson suorittaa 2 op laajuisena, KAMKstart kokonaisuudesta tulee opiskelijalle yhteensä 16 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa nimenomaan 15 op, hän voi olla yhteydessä oman alan koulutussuunnittelijaan ja suorittaa Office kunnolla vauhtiin -opintojakson 1 op laajuisena. Tärkeää on kuitenkin muistaa, kaikki KAMKstart opinnoissa tehdyt opintopisteet huomioidaan tutkintokoulutukseen hakeutuessa.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Piirustusmerkinnät, 2 op

Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS -piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.

Työturvallisuus, rakennustekniikka, 2 op

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen kiinteistöpidossa ja rakennustuotannossa. Opiskelija hallitsee rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset sekä viranomaismääräykset. Opiskelija tiedostaa työnjohdon vastuut ja merkityksen työturvallisen rakentamisen edistämisessä.

Matematiikka, 3 op

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Fysiikka, 2 op

Opiskelija tutustuu fysiikan käsitteisin ja lakeihin. Tutuiksi tulevat mm. Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä, suoraviivainen liike, lämpölaajeneminen, lämpöenergia sekä ideaalikaasun tilayhtälö.

 

KAMKstart Tieto- ja viestintätekniikka 15 op

KAMKstart tieto- ja viestintätekniikka -opintokokonaisuuteen kuuluu: 

Office kunnolla vauhtiin: Office perusteet, 2 op

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

HUOM!
 Mikäli Office kunnolla vauhtiin -opintojakson suorittaa 2 op laajuisena, KAMKstart kokonaisuudesta tulee opiskelijalle yhteensä 16 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa nimenomaan 15 op, hän voi olla yhteydessä oman alan koulutussuunnittelijaan ja suorittaa Office kunnolla vauhtiin -opintojakson 1 op laajuisena. Tärkeää on kuitenkin muistaa, kaikki KAMKstart opinnoissa tehdyt opintopisteet huomioidaan tutkintokoulutukseen hakeutuessa.

Tiedonhakijana digitaalisessa ympäristössä, 1 op

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Työelämän viestintätaidot, 3 op

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. 

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee monipuolisesti Python-kielen käytön erilaisten ohjelmointitehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee keskeiset kehitystyökalut (koodieditori, debuggeri, Python-tulkki) ja osaa kirjoittaa omia ohjelmamoduleja.

Matematiikka, 3 op

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Fysiikka, 2 op

Opiskelija tutustuu fysiikan käsitteisin ja lakeihin. Tutuiksi tulevat mm. Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä, suoraviivainen liike, lämpölaajeneminen, lämpöenergia sekä ideaalikaasun tilayhtälö.

 

Usein kysytyt kysymykset liittyen KAMKstart-opintoihin:

Kenelle KAMKstart -opinnot on tarkoitettu?

KAMKstart -opinnot on tarkoitettu kaikille toisella asteella opiskeleville tai toiselta asteelta hiljattain valmistuneille.

Opinnot suoritetaan toisen asteen opintojen aikana tai vuoden sisällä toiselta asteelta valmistumisesta.  KAMKstart opintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaun kautta viimeistään vuoden sisällä toiselta asteelta valmistumisesta.

Tärkeää on huomioida, että KAMKstart opinnot antavat sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden eikä KAMKstart opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Paljonko opinnot maksavat?
KAMKstart -opinnot ovat maksuttomia KAMKstart kohderyhmän oppijoille (toisen asteen opiskelijalle / hiljattain toiselta asteelta valmistuneelle).
Miten ja milloin opintoihin ilmoittaudutaan?

Opintoihin voi ilmoittautua läpivuoden joustavasti oman aikataulun mukaan ilmoittautumispalvelun kautta

Ennen ilmoittautumista sinun tulee keskustella toisen asteen opinto-ohjaajan kanssa suoritettavasta KAMKstart -opintokokonaisuudesta. Ilmoittautumisen yhteydessä, sinun tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle toisen asteen opiskelutodistus. Hiljattain toiselta asteelta valmistuneet liittävät tutkintotodistuksensa ilmoittautumislomakkeelle. 

Huomioithan myös, sinun tulee käyttää koulun sähköpostiosoitetta ilmoittautuessasi, mikäli sinulla on se vielä voimassa.

Milloin opintoja voi suorittaa?
Suurinosa opintojaksoista ei ole aikaan sidottuja ja ne voidaan suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti. Osa KAMKstart opintojaksoista on sidottu kevät- tai syyslukukauteen.
Millainen arviointi kursseissa on?
Jokainen opintojakso arvioidaan erikseen 5-0 arviointiasteikolla.
Menetänkö ensikertalaisen paikan, jos otan opiskelupaikan vastaan KAMKstart -erillishaun kautta?
Kyllä, ottamalla opiskelupaikan vastaan korkeakoulusta, menetät samalla korkeakoulun ensikertalaisuutta koskevan oikeuden. Voit ottaa korkeakoulupaikan vastaan ainoastaan yhdestä korkeakoulusta saman lukukauden aikana. 
Saako opinnot hyväksiluettua?
KAMKstartissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, jos aloitat opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Useimmat KAMKstart -opintojaksot ovat koulutuksen pakollisia opintoja.
Milloin toisen asteen tutkinnon pitää olla suoritettuna?
Toisen asteen tutkinto ja KAMKstart -opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään kevätlukukaudella 31.7. mennessä  ja syyslukukaudella 31.12. mennessä. 
Miten haen KAMKiin, kun olen suorittanut KAMKstart -opinnot

Suoritettuasi KAMKstart -opinnot (15 op) ja kun olet saanut valmiiksi ylioppilastutkinnon tai saat lukion päättötodistuksen tai olet saanut suoritettua toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaussa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. KAMKstart -opintojen kautta KAMKiin hakevien erillishaku järjestetään joka vuosi toukokuun sekä marraskuun alussa.

Huomioithan, että sinun tulee hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi vuoden sisällä toiselta asteelta valmistumisesta.

Erillishausta lisätietoja ja aikataulun löydät verkkosivuiltamme (sivuston alalaita).

Lisätietoa KAMKstart opinnoista

Jatkuvan oppimisen asiantuntijamme ovat apuna ja tukena opintojasi suunnitellessa sekä niitä suorittaessa.

Maksuttoman uraohjaustuokion voit varata Outlookin sähköisestä kalenterista (klikkaa linkkiä).

Tarvittaessa tavoitat asiantuntijamme:

Rea Stricker
Liiketalouden- ja matkailun koulutukset
puh. 040 548 2510
rea.stricker@kamk.fi

Anu Piirainen
Sosiaali- ja terveysalan koulutukset
Liikunta- ja vapaa-ajan koulutus
Master Schoolin koulutukset
puh. 044 710 1395
anu.piirainen@kamk.fi

Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
jaana.tolonen@kamk.fi