KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Ajankohtaista>eMentorointi Sitran koulutuskeskiviikossa
9.6.2017 9:32

eMentorointi Sitran koulutuskeskiviikossa

sitra_kuva1.jpgeMentorointikoulutusta esiteltiin Sitran koulutuskeskiviikossa 7.6.2017. Esittelijöinä toimivat Kajaanin amk:n projektipäällikkö Tuula Rajander ja Centrian projektipäällikkö Helena Åkerlund.

Sitra käynnisti alkuvuodesta 2016 ideakuulutuksen kootakseen kehitteillä olevia malleja tai ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden kehittämiseksi. Vastaukseksi saatiin 92 jo käytössä olevaa tai kehittyvää ideaa ja uusia vielä testaamattomia ajatuksia.

Ideakuulutuksesta Sitra palkitsi viisi hanketta, joita esiteltiin Sitran järjestämässä kesäkuun koulutuskeskiviikossa sekä samassa yhteydessä julkaistussa Eväitä työelämään -julkaisussa. Neljä valituista, kuten myös KAMK:ssa parhaillaan toteutettava eMentorointi-hanke, kehittää mentoroinnin menetelmiä ja uusia työskentelytapoja. Voidaankin todeta, että mentorointi on arvioitu todella merkittäväksi korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien parantamisessa.

Mentorointi on tehokas koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheen oppimismuoto. Koulutuksen muutos ja digitalisaatio haastavat kuitenkin myös mentorointiosaamisen sekä mentorointimenetelmät. eMentorointi-hankkeella on vastattu näihin haasteisiin kehittämällä ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa modernia mentorointia hyödyntäviä yhteisöllisiä ja autenttisia oppimistiloja.

Julkaisussaan Sitra toteaa, että tämän tyyppisissä malleissa hyödyt ovat usein monen suuntaisia:

"Kokemustemme mukaan ne paitsi antavat opiskelijoille tienviittoja oman työtulevaisuuden rakentamiseen, myös tarjoavat opiskelijoiden valmentajille, mentoreille ja sparraajille omaan työhön sovellettavia uusia menetelmiä, moniammatillisia verkostoja sekä mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen. Avoimeen dataan ja eMentorointiin liittyvät kokeilut lisäksi osoittivat digitalisaation tuovan myös paljon uusia mahdollisuuksia paitsi verkostoitumiseen myös työtilaisuuksien löytämiseen."

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke

KAMK on yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Centrian kanssa toteuttanut ainutlaatuisen eMentoroinnin pilottikoulutuksen, jossa päätavoitteena on tukea valmistuvia ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoita, eAktoreita, heidän siirtymisessään opinnoistaan työelämään. Hankkeen kehittämässä koulutuksessa yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille. Nopeasti muuttuvaan työelämään tarvitaan monipuolisia digitaitoja, joita aktorin ja mentorin rooleissa opiskelevat pääsevät kokeilemaan koulutuksen aikana ja näin kehittämään omia työelämävalmiuksiaan.

Suomen ensimmäiset eAktorit ja eMentorit saivat todistuksensa ja digitaaliset osaamismerkkinsä maaliskuussa Kajaanissa järjestetyssä yhteistilaisuudessa. Pilottitoteutuksen kokemusten ja palautteen perusteella toteutetaan ensi syksynä alkava uusi opintojakso, joka on jatkossa osa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmaa. Toteutus on edelleen kolmen, eri puolilla Suomea sijaitsevan ammattikorkeakoulun yhteinen, mikä omalta osaltaan auttaa laajentamaan työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden näkökulmaa.

ESR-hankkeena toteutetun pilotin päätoteuttaja oli KAMK, ja KAMK:sta mukana hankkeessa ovat olleet Tuula Rajander, Rauni Leinonen ja Päivi Auno. Pilottitoteutuksessa valmistui yhteensä 41 eAktoria ja 31 eMentoria, joista KAMK:n opiskelijoita oli 26 eli 12 eMentoria ja 14 eAktoria.

(teksti: Sirpa Ala-Tommola, Xamk)