Etusivu / fi / eOpiskelija / Virtuaaliopinnot / Miten opiskelen

Miten opiskelen virtuaalisesti?

Virtuaaliopiskelu on samanlaista kuin perinteisempikin opiskelu: lukemista, keskustelua, pohtimista, harjoitusten tekemistä ja ajattelua. Opiskeluympäristö vain muuttuu –virtuaaliopiskelu tapahtuu verkkoympäristössä. Kuuntelemisen ja puhumisen sijasta vuorovaikutus tapahtuu suurilta osin kirjoittamalla.

Verkkoympäristön hyödyntäminen mahdollistaa sen, että opiskelijat voivat olla maantieteellisesti kaukana toisistaan. Virtuaaliopintoihin saattaa kuulua etäopiskelun lisäksi myös lähiopetusjaksoja.

Vaikka virtuaaliopintoja tehdään tietoverkkojen välityksellä, ne eivät kuitenkaan tarkoita pelkkää yksin puurtamista, vaan opiskelijat voivat kohdata mm. keskustelukanavilla ja tehdä pari- ja ryhmätöitä. Parhaimmillaan virtuaaliopinnot ovat vuorovaikutteista ja yhteisöllistä oppimista. Virtuaaliopinnot eivät siis ole vain tiedon vastaanottamista vaan tiedon tuottamista muiden opiskelijoiden kanssa.

Virtuaaliopiskelu on joustavaa ja yksilöllistä. Joustavuudesta huolimatta virtuaaliopiskelu ei ole yleensä täysin ajasta riippumatonta. Lähes kaikilla verkkokursseilla on aikataulu opintojaksolla etenemisen ja tehtävien tekemisen suhteen. Voit opiskella tietyn aikataulun puitteissa silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Opiskelijoiden eteneminen samaan tahtiin mahdollistaa sen, että ryhmäläiset voivat tukea toistensa opintoja ryhmäkeskusteluissa.

Opiskelu verkkokurssilla vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Virtuaaliopiskelijana voit suunnitella omaa ajankäyttöäsi ja varata kalenteristasi opintojen suorittamiselle tarpeeksi aikaa. Opiskelu niin lähiopiskelussa kuin virtuaaliopiskelussa vaatii aikaa. Sinulla itselläsi on vastuu aikataulun suunnittelusta, tehtävien tekemisestä ja palauttamisesta, materiaaleihin tutustumisesta ja keskusteluihin osallistumisesta.

Tarkemmat opiskeluohjeet saat virtuaaliopintojakson opettajalta.

Tutustu myös Netikettiin