Etusivu / fi / eOpiskelija / Virtuaaliopinnot

Mitä virtuaaliopinnot ovat?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä: eLearning, eOppiminen, verkko-oppiminen, virtuaaliopinnot… Yhteistä kaikille on se, että tekniikkaa ja tietoverkkoja hyödynnetään oppimisessa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa käytetään virtuaaliopinnot-käsitettä.

Virtuaaliopinnot ovat opintoja, joissa hyödynnetään verkkopohjaisia oppimisympäristöjä. Virtuaaliopintojakso opiskellaan joko kokonaan tai osittain tietoverkkoon rakennetun verkko-oppimisympäristön välityksellä. Virtuaaliopinnot tuovat joustavuutta opiskeluun, sillä opiskelu ei ole paikkaan sidottua. Opintoja voit suorittaa kaikkialla, missä sinulla on käytössäsi tietokone ja verkkoyhteys. Opintojaksot voivat sisältää verkko-oppimisympäristössä työskentelyn lisäksi lähiopetusta. Virtuaaliopinnot voivat olla tiettyyn aikatauluun sidottuja tai täysin ajallisesti vapaita.

Opiskelu tapahtuu yleensä jossakin oppimiseen luodussa verkkoympäristössä, oppimisympäristössä, kuten Kajaanin ammattikorkeakoulun käyttämässä  Moodlessa. Oppimisympäristö on kokonaisuus, jossa voi muun muassa tehdä tehtäviä, tutustua sisältöihin ja keskustella muiden opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa. Virtuaaliopintoja voidaan toteuttaa myös avoimilla Internetsivulla.