Oppimisalustat

Virtuaaliopiskelu tapahtuu yleensä jotakin oppimiseen luotua verkkoympäristöä, oppimisalustaa, hyödyntäen. Oppimisalustat ovat verkko-opetuksen alustaohjelmia, joilla mahdollistetaan verkon kautta tapahtuva opiskelu. Oppimisalustan avulla tarjotaan yhteinen, ajasta ja paikasta riippumaton tila verkossa. Se muodostaa vuorovaikutuskanavan opiskelijan ja opettajan sekä opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen verkossa. Markkinoilla on lukuisa määrä kaupallisia ja ei-kaupallisia (open source) oppimisalustoja.

Vaikka oppimisympäristöjä hyödynnetäänkin laajasti, virtuaaliopintojen toteuttaminen ei vaadi välttämättä juuri tähän tarkoitukseen luotua oppimisalustaa. Virtuaaliopintoja voidaan toteuttaa myös www-sivuilla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että www-sivuja käyttäen voidaan toteuttaa vain osa oppimisalustojen toiminnoista.

Oppimisalustan toiminnot vaihtelevat alustasta riippuen. Yleensä oppimisalustat työkaluja seuraaviin tarkoituksiin:

  • vuorovaikutukseen ja tiedotukseen (esim. kalenteri, keskustelualueet, ilmoitustaulut, chat, sähköposti)

  • materiaalin tuottamiseen ja julkaisemiseen (esim. omat työalueet, ryhmätyöalueet, materiaaliosiot)

  • ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin (esim. välineitä aktiivisuuden seuraamiseen, testit ja kokeet)

  • hallinnointiin (esim. hakuohjelmat, erilaisten oikeuksien jakaminen)

Kajaanin ammattikorkeakoululla on käytössä oppimisalusta Moodle.

Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva oppimisalusta, jota organisaatio voi muokata omia tarpeita vastaavaksi alustaksi. Moodleen voi rakentaa moduuleista erilaisia kokonaisuuksia etäopiskeluun ja lähiopetuksen rinnalle. Moodle on käytössä monissa korkeakouluissa ympäri maailmaa.

Lisätietoja www.moodle.org

Oppimisalustojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa käänny oman ammattikorkeakoulusi verkko-opetuksen tuen puoleen.