Etusivu / fi / eOpettaja / Verkko ja oppiminen / Tekniikka pedagogiikan tukena

Tekniikka pedagogiikan tukena

Niin verkko- kuin lähiopiskeluakin voidaan toteuttaa eri oppimiskäsityksien mukaan. Teknologia tarjoaa laajenevia mahdollisuuksia oppimiseen ja opetukseen. Tekniikka on väline, ei itsetarkoitus. Kehitys tulee lähteä pedagogiikasta, ei toisinpäin. Välineet eivät takaa onnistunutta tai parempaa opetusta. Tekniikka kehittyy nopeasti mutta oppiminen ja opetus riippuvat opettajasta ja oppilaasta sekä heidän välisestä vuorovaikutuksestaan.

On muistettava, että teknologia ei siis sinänsä paranna oppimista. Teknologian käytöllä on oltava lisäarvo oppimiselle. Opintojaksoa suunniteltaessa on pohdittava perusteluja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttämiselle. On mietittävä, mihin verkkoa tarvitaan ja miten sitä käytetään. On myös perusteltava, miten juuri kyseisen opintojakson sisältö ja suorittaminen soveltuvat toteutettavaksi verkossa.

Virtuaaliopinnot eivät tarkoita yksinäistä pakertamista vaan verkko voi toimia aktivoivana vuorovaikutus- ja yhteistyökanavana. Yhteinen osallistuminen verkossa tiedon käsittelyyn, muokkaamiseen ja tuottamiseen tukee yhteisöllistä oppimista. Mitä suurempi osa oppimisesta tapahtuu verkossa, sitä tärkeämpää on huomioida verkon vuorovaikutuksellinen luonne, jotta opiskelija ei jää yksin oppimisprosessissa.

Millaiseen oppimiseen haluat tukea opiskelijoita? Mihin oppimiskäsitykseen opetuksesi perustuu?

Miksi käytän tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi opetuksessani?

Mitä lisäarvoa se tuo opiskelijoille, opettajalle ja organisaatiolle?

Mitä työkaluja käytän? Mihin tarkoitukseen?

Miksi käytän juuri tätä työkalua? Voisiko jokin muu vaihtoehtoinen tapa toimia paremmin?

 

Oppimiskäsityksistä ja verkkopedagogiikasta:

Tampereen yliopisto, Opetusteknologiakeskus: Oppimisteoreettiset suuntaukset

Tampereen yliopisto: Verkkotutor

Edu.fi: Verkkopedagogiikka

Jorma Saarinen: Verkkopedagogiikka