Etusivu / fi / eOpettaja / Verkko ja oppiminen

Virtuaaliopinnot

Rakkaalla lapsella on monta nimeä eLearning, eOppiminen, verkko-oppiminen, virtuaaliopinnot…

 

Yhteistä kaikille on se, että tekniikkaa ja tietoverkkoja käytetään oppimisprosessin tukijana ja oppimisen välineenä. Kajaanin ammattikorkeakoululla käytämme virtuaaliopinnon käsitettä kuvaamaan opintoja, joissa hyödynnetään tekniikkaa ja verkkoyhteyksiä tukemaan oppimisprosessia.

Virtuaaliopinnot ovat aikaan ja paikkaan sitoutumatonta tietoverkon välityksellä tai opiskelijan käytössä olevan videoneuvottelun kautta toteutetun -opetuspaketin avulla tarjottua opintojen kokonaisuutta (opintojaksoa, opintojakson osaa). Opinnot ovat suunniteltu selkeästi itsenäiseksi kokonaisuudeksi ja joka arvioidaan itsenäisesti. Virtuaaliopintoihin voi liittyä erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja tenttitilaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole virtuaalisia.

Ohjattu verkko-opetus perustuu yhteisölliseen työskentelyyn, jossa opettaja ja opiskelijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Opintoihin voi sisältyä verkossa tehtäviä yksilö-, pari- ja/tai ryhmätöitä. Opiskeluun voi kuulua samanaikaista yhteydenpitoa esimerkiksi keskustelukanavilla tai video- ja audioneuvotteluissa. Joihinkin verkko-opintoihin saattaa liittyä ammattikorkeakoulussa läsnäoloa vaativa tenttitilaisuus.


Itseopiskeluun perustuvassa verkko-opiskelussa
opiskelija opiskelee itsenäisesti verkkoaineiston ja siihen sisältyvien ohjeiden avulla. Opiskelija voi materiaalin avulla ratkoa tehtäviä ja saada palautetta. Itseopiskeluun ei sisälly opettajan antamaa ohjausta eikä välttämättä vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Monimuoto-opetus sisältää useampia opetusmuotoja. Opetus on organisoitu lähi- ja verkko-opiskeluksi. Työskentely voi olla monimuotoista, ja se tapahtuu itsenäisesti, parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä ja suurryhmäopetuksena. Opiskelu voi tapahtua oppilaitoksessa, työpaikoilla tai tietoverkkojen välityksellä. Monimuoto-opetus edellyttää sekä läsnäoloa lähiopetustilanteissa että työskentelyä verkkoympäristössä.