Testaus

Materiaalin toteutuksen jälkeen, ennen materiaalin käyttöönottoa, suoritetaan testaukset. Testauksien avulla pyritään havaitsemaan ongelmakohdat ja puutteet, jotta ne voitaisiin korjata ennen opintojakson alkamista. Testaukseen ja tarvittavien muutosten tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa.

Jos mahdollista, testaa materiaalin toimivuutta loppukäyttäjillä eli opiskelijoilla. Voit testata materiaalia esimerkiksi lähiopetuksen rinnalla ennen varsinaista käyttöönottoa.

Toinen vaihtoehto testaajaksi voi olla vertaisopettaja, jos olet epävarma kurssin silällöstä ja sen toimivuudesta pedagogiselta kannalta.