Etusivu / fi / eOpettaja / Tuottaminen ja testaus / Tarkistuslista

Tarkistuslista

Missä materiaalini sijaitsee?
Onko opintosuunnitelmassa kerrottu kaikki oppimisprosessin kannalta oleellinen?
Onko kaikki tarvittavat ohjeet tehty? Onko ne selkeät ja yksiselitteiset?
Olenko noudattanut talletusmuotojen suosituksia?
Onko kaikki tarvittavat luvat/sopimukset kunnossa?
Olenko huomioinut kohderyhmäni?
Onko materiaali johdonmukaisesti jaoteltu ja rakennettu?
Onko navigointi materiaalissa helppoa?
Olenko käyttänyt värejä, tyylejä ja symboleja johdonmukaisestì läpi materiaalin?
Onko käytettyjen havainnollistamismuotojen eli mediaelementtien erityispiirteet huomioitu?
Miten aioin järjestää materiaalini testauksen?

Huomioi opiskelija- asiakkaana.