Etusivu / fi / eOpettaja / Tuottaminen ja testaus / Sisältöjen havainnollistaminen

Sisältöjen havainnollistaminen

Tässä jaksossa esitellään mediamuotojen välineet ja Kajaanin ammattikorkeakoulun suosittelemat tallennusmuodot. Lisäksi esitellään lyhyesti mediamuotojen käyttö. Voit myös tutustua mediamuotoihin ja niiden tuottamiseen opinnäytetyönä tehdyn multimediamateriaalin, Sepon sieniretken, avulla.

Kun tuotat virtuaalioppimateriaalia, muista seuraavat nyrkkisäännöt:

 • Kirjoita ja viestitä kohderyhmällesi.
 • Jäsennä tieto sopiviin osiin. Yhdessä dokumentissa on yksi selkeä kokonaisuus. Älä yhdistä useaa asiakokonaisuutta yhteen dokumenttiin. Tee dokumenteista lyhyitä, mielellään kerralla näytölle sopivia.
 • Esitä materiaali tiiviisti.
 • Esitä tärkein tieto ylimpänä tekstissä. Tekstin tehosteilla voit ohjata huomiota. Käytä kuitenkin erikoismuotoiluja säästeliäästi.
 • Käytä kuvia ja multimediaa vain perustellusta syystä, kun se tukee oppimista.
 • Pidä yhtenäinen linja esitystavoissa läpi materiaalin. Termien, grafiikan, sommittelun ja kirjasintyyppien tulee olla yhdenmukaisia.
 • Tee materiaalistasi joustavaa, helposti selailtavaa. Käyttäjillä on erilaiset tarpeet.
 • Yksinkertainen on kaunista. Tee materiaalistasi visuaalisesti miellyttävää ja jätä epäoleellinen tieto pois.
 • Tee paluu alkutilaan helpoksi.
 • Nimeä linkit informatiivisesti ja ymmärrettävästi.
  (Venla Junttila 2002; Alasilta 2004)


Miten voin tukea oppimista erilaisilla mediamuodoilla?

Miten huomioin erilaiset oppijat?