Kysymyksiä sisällön tuotantoon

Millaisia sopimuksia ja lupia tarvitsen muiden tekemän materiaalin käyttöön?

Mikä on tuotannon aikataulu?

Mitä pystyn tuottamaan itse? Mihin tarvitsen apua? Minkä hankin ulkopuolelta?

Kuka tekee ja mitä tekee?

Mitkä ovat käytössä olevat resurssit (aika, osaaminen, raha)?

Mitä ohjelmistoja ja laitteita tarvitaan?

Ovatko tarvittavat laitteet ja ohjelmistot käytössä?

Miten opiskelija navigoi materiaalissa?

Miten testaus järjestetään? Entä päivitys ja ylläpito?

Tekstidokumenteilla, digitaalisilla kuvilla ja oppimisympäristön tarjoamilla työvälineillä saavutetaan usein tavoitteiden kannalta riittävä lopputulos. Mikäli tuotantoon halutaan ottaa mukaan vaativampia mediaelementtejä, tulee huomioida tarvittava osaaminen, aika ja raha. (ks. Mänty & Nissinen 2005.)

Kartoita, mitä valmista oppimateriaalia on jo olemassa (esimerkiksi valmiit oppimisaihiot, Internet-materiaalit) ja mitä sinun tulee tuottaa itse. Huomioi, toisen tuottaman materiaalin käyttöön liittyvät tekijänoikeudet. Lisää tekijänoikeuksista Tuotanto ja testaus -osiossa.

Kun mietit materiaalissasi käytettäviä mediaelementtejä, tutustu Tuotanto ja testaus -osiossa oleviin mediamuotojen esittelyyn.

Miksi kyseistä mediamuotoa käytetään?

Mikä on mediaelementin tavoite?

Millä mediamuodolla asia välittyy vastaanottajalle tehokkaimmin? Onko olemassa tuottamiseen olevat resurssit (raha, aika yms.)?