Arviointi

Arviointi on tärkeä osa opetuksen kehittämistyötä. Se on keskeistä myös oppimateriaalin tuottamisessa ja virtuaaliopetuksen toteuttamisprosessissa. Arviointi on jatkuvaa sisäistä vuoropuhelua, palautteen antamista ja saamista. Oma kokemus on hyvä opettaja, mutta vertaiskokemuksestakin voimme oppia.

Arviointiin voivat osallistua opiskelijat, opintojakson opettaja sekä muu henkilöstö. Itsearviointia voidaan tukea vertaisarvioinnillla sekä asiantuntijoiden antamalla palautteella. Arviointikohteita voivat olla mm. toiminta, tuote ja oppiminen. Opiskelijat testaavat todellisessa käytössään verkko-opintojaksosi toimivuutta ja sen sisällöllisen, pedagogisen sekä teknisen toteutuksen onnistuneisuutta.

Katso kohta Laatu

Opettaja arvioi opintojakson onnistumista ja antaa parannusehdotuksia opintojakson toteuttamiseen Opintojakson palautelomakkeella, joka palautetaan koulutusjohtajalle opiskelija-arvioinnin kanssa.

Extranet> Opintojakson palaute

Opintojakson opettaja on itse vastuussa oman opintojakson arvioinnin järjestämisestä.

Kun opintojakso on toteutettu ja opiskelijoiden tunnukset voidaan poistaa, vastuuopettaja ilmoittaa siitä verkkoassistentille.