Etusivu / fi / eOpettaja / Oppimisen tukeminen / Oppimisaihiot

Oppimisaihiot

Nykyään virtuaaliopetuksessa painotetaan oppimisprosessilähtöistä oppimisen ja opetuksen suunnittelua. Oppimisaihioilla tuetaan opiskelijan oppimista.

Oppimisaihiot ovat yksittäisiä ja kompakteja multimedia- tai hypermediapohjaisia pieniä oppimateriaalinpalasia tai opetusohjelmia, joita voidaan käyttää erilaisissa oppimisprosesseissa ja oppimisprosessin eri vaiheissa. Ne ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mikä mahdollistaa niiden monikäyttöisyyden. (Silander & Koli 2003)

Perinteiseen verkkomateriaalin verrattuna oppimisaihiot tarjoavat myös sisällöllisesti avoimempia käyttömahdollisuuksia. Samaa oppimisaihiota voidaan käyttää eri oppimisprosessin vaiheissa, oppiaiheissa tai eri koulutusaloilla. Yhdistelemällä oppimisaihioita eri tavoin oppimisprosessissa voidaan paremmin myös huomioida erilaiset oppijat ja luoda yksilöllisiä oppimispolkuja. (Silander & Koli 2003)

Oppimisaihioajattelussa aihioita käytetään osana suurempaa kokonaisuutta esimerkiksi lähiopetuksen rinnalla. Opetuksen ja oppimisen tulee lähteä oppimisprosessin suunnittelusta. Oppimista voi tukea eri oppimisaihioilla. Oppimisaihioajattelun kantavana ajatuksena on tuottaa oppimisaihioita, joiden avulla voidaan rakentaa kokonaisuuksia, jotka palvelevat laaja-alaisesti koulutusohjelmaa ja työelämää. On suositeltavaa tuottaa tietopaketteja ja tuotteita, jotka ovat helposti hyödynnettävissä ja muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin.

Oppimisaihioiden hyötyjä ovat mm.

  • Uudelleenkäytettävyys
  • Monikäyttöisyys
  • Siirrettävyys ja liitettävyys

Voit tutustua tarkemmin oppimisaihioajatteluun Virtuaaliammattikorkeakoulun sivuilla www.amk.fi/oppimisaihiot.