Etusivu / fi / eOpettaja / Oppimisen tukeminen / Opettajan ja opiskelijan roolit

Opettajan ja opiskelijan roolit

Siirryttäessä virtuaaliseen oppimiseen ja opettamiseen opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat. Roolien muuttuminen vaatii sekä opettajalta että opettajalta paljon, eikä perinteisistä rooleista ja malleista poisoppiminen ole aina helppoa. Virtuaaliopintojen toteuttaminen vaatii tietoteknisten valmiuksien lisäksi kaikilta osapuolilta halua oppia sekä uskallusta ja rohkeutta kokeilla uutta. Perinteinen opetus muuttuu kohti tuutorointia ja yhteistyötä. Toisaalta oppilaiden täytyy ottaa yhä aktiivisempi rooli opintojensa suhteen.

Opiskelija

 • Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
 • Itsenäisyys ja vapaus, mutta myös vastuu. Opiskelua ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan.
 • Itseohjautuvuus – henkilökohtaiset ajanhallintataidot, suunnittelu, ajoitus ja toteutus
 • Virtuaaliset kommunikointitaidot – vrt. kirjoittaminen
 • Vapaus – missä, milloin tahansa
 • Ohjauksen pyytäminen

Opettaja

 • Tiedon jakajasta oppimisprosessin mahdollistajaksi ja ohjaajaksi
 • Verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Lisäarvon löytäminen
 • Aktiivinen ohjaus
 • Opetuksen suunnitteluprosessi uusiksi
 • Itseohjautuvuuden tukeminen – ei heitteillejättö
 • Ohjauksen ja tuen järjestäminen
 • Vaatii opettajalta verkkopedagogisia ja tietoteknisiä taitoja