Käsikirjoitus

Käsikirjoitukseen kirjataan opetukselliset ratkaisut, oppimateriaalin sisältö ja sisällöntuotannon päälinjat. Voit pohtia opetuksellisia ratkaisuja, oppimateriaalin sisältöä ja tuotannon päälinjoja linkkejen takaa löytyvien kysymysten ja lisätiedon avulla, jonka jälkeen voit koostaa kirjallisen käsikirjoituksen käsikirjoituspohjalle.

Käsikirjoitus sisältää seuraavat tiedot:

 • Opintojakson nimi ja aiheen rajaus

 • Tavoite

 • Kohderyhmä

 • Sisällön rakenne

 • Oppimisprosessin/oppimistilanteiden kuvaus

 • Ohjaus ja vuorovaikutus

Käsikirjoituksessa määritellään myös seuraavat tuotannolliset asiat. Voit pyytää näiden määrittelyyn verkkoassistentin apua.

Sisältöjen havainnollistaminen (Mediamuodot)

 • Visuaalisuus ja navigointi

 • Tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot

 • Resurssit ja työnjako

 • Testaus ja arviointi

 • Päivitys ja ylläpito

HUOM! Tekniset seikat eivät saa olla määräävä tekijä vaan suunnittelun tulee perustua valittuun oppimiskäsitykseen ja didaktiseen mallin.

Käsikirjoitus