Tarkistuslista

Mikä on opintojaksoni sisältö?
Miten ajattelin toteuttaa opintojaksoni?

Mitä lisäarvoa verkko tarjoaa?
Onko opintojaksoa perusteltua toteuttaa virtuaalisesti?
Miten tuen oppimista virtuaaliopintoja hyödyntäen?
Millaiset ovat tietotekniset valmiutesi tuottaa virtuaaliopintomateriaalia? Mikä on tuen tarve?

Sisältö

Mitkä ovat tavoitteita tukevat keskeiset sisällöt? (vrt. Ydinaineanalyysi)

Mitä hyödynnettävää materiaalia on jo olemassa/hyödynnettävissä? Millaisia sopimuksia ja lupia tarvitsen muiden tekemän materiaalin käyttöön?

Millainen oppimateriaali tukee tavoitteita ja oppimisprosessia?

Tuotetaanko opintojakson aikana itse oppimateriaalia?

Onko sisältö helposti vanhentuvaa/muuttuvaa?

Mitä oppimisalustan elementtejä hyödynnetään? Mihin tarkoitukseen?

Mitä mediamuotoja käytän missäkin yhteydessä? Miksi?

Miten käyttäjä navigoi materiaalissa?

Millainen on materiaalin visuaalisuus? Noudattako se jotakin visuaalista linjaa?

Miten järjestän materiaalin pedagogisen, teknisen ja sisällöllisen arvioinnin?

 

ydinaineanalyysi:

http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/materiaalit/ydinainesanalyysi.html