palveluiden etusivulle.jpg
Etusivu>Palvelut työelämälle>Liiketoimintapalvelut
1. Liiketoiminnan kehittämispalveluja

Tarjoamme liiketoiminnan kehittämis-palveluja yhdessä ja joustavasti:

Apuja ideointiin: 
• Liikeidean kehittäminen ja jalostaminen

Tukea alkuvaiheeseen:
• Liiketoiminnan käynnistäminen ja perustaminen

Kannustusta ja vahvistusta kasvuvaiheeseen:
• Kansainvälisyys, laajemmat markkinat ja sijoittajavalmiuksien kehittäminen

Kehittävää otetta uuden rakentamiseen:
• Liiketoiminnan ongelmanratkaisu ja saneeraustoimet

Innovatiivisuutta jalostusvaiheeseen:
• Innovaatioiden eteenpäin vienti ja kansainvälistäminen

Konkreettista palvelutarjontaa juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin:

• Kartoitamme yritysten teknologioiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita

• Tuemme kehityshankkeiden valmistelua, tiedon hankintaa sekä analysointia: markkinatieto, kilpailijatieto, liiketoimintapotentiaali, IPR sekä vaikuttavuustieto

• Valmistelemme ja toteutamme erillisrahoitteisia kaupallistamishankkeita

• Kartoitamme kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia

• Kehitämme CEMIS-teknologiasiirtopalveluita ja -palveluliiketoimintaa (CEMIS = Centre for Measurement and Information Systems)

     
2. Käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua joustavasti yrityksesi tarpeisiin

Tarjoamme:

• Strategisen tason ohjausta palvelumuotoilun kehitystyöhön

• Tukea palvelukonseptien määrittelyyn sekä palveluprosessin kuvaukseen

• Ideointia palveluympäristön ja palvelukon-taktipisteiden analysoinnissa ja kehittämi-sessä

• Työkaluja asiakkaan käyttäjäkokemuksen kuvaamiseen ja tutkimiseen

Konkreettista palvelutarjontaa juuri
Sinun yrityksesi tarpeisiin:

• Teemme strategista palveluprosessin suunnittelua

• Kuvaamme palvelun käyttöön tai kuluttamiseen liittyvää toiminnallista ympäristöä

• Tutkimme asiakkaan käyttäjäkokemusta, asiakaspersoonia sekä asiakaspolkuja

• Testaamme ja arvioimme uusia palvelu-ideoita


3. Integroitua markkinointiviestintää ketterästi

 Tarjoamme:

• Strategiatason sparraus- ja kehitystyötä

• Konkreettista kampanja- ja suunnittelutyötä

Konkreettista palvelutarjontaa juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin:

• Kehitämme markkinointistrategian suun-nittelua ja toteutusta

• Suunnittelemme johdon viestintää digitaalisissa kanavissa

• Räätälöimme markkinointiviestintää eri kohderyhmien tarpeisiin

• Tehostamme ja mittaamme markkinointi-viestinnän vaikutuksia

• Ideoimme digitaalista mediasuunnittelua sekä -kampanjatoteutusta

 

Lisätietoja

Hannele Siipola

Koulutuspäällikkö
Hannele Siipola

044 7101 120
hannele.siipola@kamk.fi

Hyödynnä innovaatioseteliä!

Innovaatioseteli pähkinänkuoressa
Arvo 5000 € (+alv), käyttöaika on 6kk.
Tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää
tai kehittää innovaatiotoimintaa:
• Kehittää tuotteita, palveluja tai prosesseja
• Hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa
tarvittavaa tietoa ja osaamista

Miten edetään?
1. Yrityksessä pohditaan, mitä osaamista
tarvitaan?
2. Kehitetään ja laaditaan idea, työsuunnitelma
tai ratkaisuehdotus yhdessä Kajaanin
ammattikorkeakoulun kanssa
3. Tehdään innovaatiosetelihakemus Tekesin
sähköisessä asiointipalvelussa
4. Raportoidaan yhteisesti projektin päätyttyä

www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli
http://kamk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle/Innovaatioseteli