Mukana Projektioppimisen työkalupakin kehitystyössä ovat olleet:

Henri Aidanpää

Jussi Hyry

Hellevi Lampimäki

Aino Lappalainen

Eija Lappalainen

Pekka Oikarinen

Mika Pietarinen

Ilmi Rautiainen

Henna Roivainen

Pentti Romppainen

Hilkka Schoderius

Kirsi Sievers

Ainomarja Sissala

Mervi Väisänen

& sekä muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Kiitokset yhteistyöstä!