Etusivu / fi / Opiskelijalle / Etusivu

Oppimisen työkalupakkia on uusittu 2016 - 2017 välillä sisältöineen.

Muutettuja sisältöjä ovat mm. tämän päivän kirjoittamisen suositukset ja KAMK:n liiketalouden opiskelijat ovat työstäneet näitä mallipohjia Suomen Standardisoimisliitto SFS:n uusimpien suosituksien mukaiseksi mallipohjiksi. 

Myös raporttipohjat ovat muutettu KAMK:n opinnäytetyön mukaisen mallipohjan rakenteeksi mukaillen sisällöllistä rakennetta.

 

 

Päivitetty 29.8.2017