Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Kesäajan opintotuki

Kesäajan opintotuki 2018

Voit saada opintotukea kesäajalle, jos suoritat kesäaikana tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti. Kesäajaksi lasketaan kesä-, heinä- ja elokuu. Voit saada opintotukea opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Kesäopintoja tulee olla keskimäärin vähintään 5 opintopistettä haettua kesäopintokuukautta kohti.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä tiettyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia, että sinulla on opintoja jokaisena tuettavana kuukautena, ja saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävän suuri, vähintään keskimäärin 5 op/kuukausi.

Vaihto-opiskelun ja harjoittelun ajaksi opintotukea voidaan kuitenkin myöntää kesäkuukausille, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskelu- tai harjoitteluaikaan kuuluvaa kalenteripäivää. Ensin tarkastellaan pisteitä ja jos ne eivät riitä, tarkastellaan päivien määrää, molempien ehtojen ei tarvitse täyttyä. Vaihto-opiskelusta Kela lähettää amk:lle sähköisen todistuspyynnön, joten sinun ei tarvitse huolehtia kv-todistuksen toimittamisesta Kelalle.

Huomaathan, että 31.8. jälkeen suoritetut opinnot eivät oikeuta kesäopintotukeen. Jos suoritat kesäopintoihin kuuluvan tentin syyskuussa 2018, ei sinulla ole kesätukioikeutta!

Vaikutus opintojen edistymisen seurantaan ja opintotuen tulovalvontaan
Kesä- ja heinäkuu kuuluvat lukuvuoden 2017 - 2018 opintojen edistymisen seurantaan kun taas elokuu kuuluu lukuvuoden 2018 - 2019 opintojen edistymisen seurantaan. Esim. jos olet nostanut opintotukea kesä-, heinä- ja elokuulle (3 tukikuukautta), tulee sinulla olla suorituksia kesä- ja heinäkuussa väh. 10 op (suoritusten päivämäärä Asiolla viimeistään 31.7.2018) ja elokuussa suorituksia tulee olla väh. 5 op (suoritusten päivämäärä Asiolla elokuulle). Kesäaikana käytetyt tukikuukaudet ovat myös opintotuen tulovalvonnassa huomioitavia kuukausia.

Muistathan, että sinulla itselläsi on vastuu opintojen suorittamisesta ja opintojesi edistymisestä. Opintojen riittävän edistymisen kriteeri on vähintään 5 op/tukikuukausi!

KESÄAJAN OPINTOTUEN HAKEMINEN:
- täytä hakemus Kelan sähköisessä asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi
o asiointipalvelu ohjaa sinua kesäajan opintotuen hakemisessa
o korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti riippumatta siitä, oletko tehnyt Kelalle kesäopintosuunnitelman ja mikä on sen sisältö. Sähköinen hakemus pyytää kesäopintosuunnitelman vielä 19.5.2018 asti.

TAI
- täytä Opintotuen muutosilmoitus (lomake OT 15)
         o lomakkeita saa opintotoimistosta tai Kelan toimistoista   

Lisätietoja antaa Marja Haapavaara, opintosihteeri