Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opintojen suorittaminen>Tenttipäivät

Tenttipäivät

Jokaisesta opintojaksosta järjestetään kolme tenttimahdollisuutta samoilla vaatimuksilla.

1. Varsinainen tentti
- ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa
- tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen

2. Uusintatentit
- kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä
- opettaja ilmoittaa ajankohdat opintojakson alkaessa. HUOM!  Voit uusia tenttiä vain noina ilmoitettuina uusintatenttipäivinä.
- tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltaisin klo 18.00-20.15 Taito 1:ssä. HUOM! Tenttiin saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen tentin alkamista.
- tenttiin on ilmoittauduttava erikseen
- katso tarkemmat tenttiohjeet liitteestä 

Opinnäytetyöhön liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä. Tarkempi ajankohta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Monimuotototeutuksissa yleiset tenttipäivät määräytyvät lähipäivien mukaan ja ovat eri ryhmillä erilaiset. Varmista ryhmäsi tenttipäivät lukuvuoden alussa.

Ilmoittautuminen

Tenttiin imoittaudutaan intranetissä: Opiskelu/Opetus -> Opiskelijoiden lomakkeet -> Ilmoittautuminen uusintatenttiin. 

Konekokeet

Koko koulun, tietokoneella suoritettavien kokeiden uusintatenttipäivät ovat keskiviikkoisiin.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Lomake löytyy Intrasta: Opiskelu/Opetus -> Opiskelijoiden lomakkeet -> Ilmoittautuminen konekoe uusintaan.

Konekokeet ovat klo 16.00-18.15. Luokkatila ilmoitetaan viimeistään koepäivänä intranetin uutisissa sekä Info-TV:ssä.

Konekokeet
Tenttiohjeet