Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittaminen

Opiskelua ja tutkinnon suorittamista ohjaa joukko pelisääntöjä. Ne on määritelty ammattikorkeakoululaissa ja -asetuksessa sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.  Keskeiset säännöt koskevat opiskeluoikeusaikaa, ilmoittautumiskäytäntöjä, opintojen hyväksilukukäytäntöjä, opintojen suorittamista, arviointia ja opetusjärjestelyjä. 

Internetistä löytyy tietoja:
- opiskeluoikeudesta
- hyväksilukemisesta eli opintojen korvaamisesta ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon sekä muulla tavalla hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT)
- tenttipäivistä
- tutkintosäännöstä

Intranetistä löytyy tarkempia tietoja ja ohjeita:
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnasta
- opiskeluoikeuden palauttamisesta ja jatkamisesta
- hyväksilukemisen hakemisesta
- opintojaksoille ilmoittautumisesta
- opetukseen osallistumisesta
- tenttikäytännöistä
- opintosuoritusten arvioinnista ja oikaisumenettelystä
- oppimisvaikeuksien huomioimisesta
- valmistumiseen liittyvistä käytänteistä

Intranetistä löytyvät myös opintojen suorittamiseeen liittyvät lomakkeet.
 
Lisätietoja myös Lukuvuosioppaista (Käyttis, Academic Year Guide) ja tuutoritunneilla.