Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi

Liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja international business koulutusohjelmat

Koulutusohjelmien yleisenä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa oman ammattialansa laaja-alaisen ja korkeatasoisen osaamisen ja soveltamisen. Tavoitteena on, että hänelle kehittyy kyky taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen sekä taloudellisen toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen.

Tradenomikoulutuksen opinto-opas (pdf)
Kieliopinnot
Tradenomikoulutuksessa on opiskeltava ruotsia ja vieraita kieliä seuraavasti:

* Liiketalouden koulutusohjelma pääaineen mukaan 
    - markkinointi 21 op (vähintään 2 kieltä) 
    - taloushallinto ja juridiikka 21 op (vähintään 2 kieltä) 
    
* Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 14 op (vähintään 2 kieltä)