Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA 2011

 

Hoitotyön ammatillinen osaaminen

Terveysalan koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut. Tavoitteena on, että koulutuksessa saadut valmiudet vastaavat väestön terveystarpeiden, terveydenhuollon ammatinharjoittamisen, terveyspoliittisten tavoitteiden, terveydenhuollon työelämän ja sen kehittämisen sekä teknologian vaatimuksia.

Terveydenhuollossa ammatillinen osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Merkityksellistä on ammatillisen toiminnan perustuminen tutkittuun tietoon ja näyttöön.

Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä tarkoitetaan asiantuntijan kykyä määrittää ongelmia, valita tutkimus- ja kokemusperäiseen tietoon sekä hiljaiseen tietoon perustuvia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi, tehdä johtopäätöksiä sekä arvioida tehtyjä ratkaisuja. Keskeistä on kyky ja tahto autonomisuuteen, eettiseen ajatteluun ja tilanteenmukaiseen toimintaan.

Hoitotyön koulutusohjelman tavoiteet

Hoitotyön koulutusohjelmasta valmistuu sairaanhoitajaksi ja/tai terveydenhoitajaksi, jolla on hyvät valmiudet kehittyä hoitotyön asiantuntijaksi. Hoitotyön osaaminen sisältää hoitotieteen alan ja hoitotyön tietoperustan tuntemisen ja hyödyntämisen sekä kriittisen ajattelun oman osaamisen ja ammattialan kehittämiseksi. Hoitotyön osaamista tukee myös yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja lääketieteen tietoperusta, jonka avulla kykenee toimimaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä sekä ennakoimaan ja vastaamaan terveydenhuollon kehittämistarpeisiin moniammatillisissa ja – alaisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutuksen opinto-opas 2011