Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta

Opiskelu Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Kajaanin ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa voit suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon useassa koulutuksessa, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä erikoistumisopintoja (AIKOPA). Koulutusta järjestetään suomeksi ja englanniksi.

Suomenkieliset koulutukset

Tutkinnot voi suorittaa joko päiväopiskeluna tai työn ohessa (monimuotokoulutuksena). Opetussuunnitelmat löytyvät kunkin tutkinnon kohdalta.

Koulutusala Koulutus Tutkinto Laajuus (op)
Luonnontieteet Tietojenkäsittely Tradenomi (AMK) 210
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 Matkailu

Restonomi (AMK) 210

Sairaanhoitaja
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitaja (AMK) 210
Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) 240
Liikunta ja vapaa-aika Liikunnanohjaaja (AMK) 210
Tekniikka ja liikenne Konetekniikka Insinööri (AMK) 240
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tieto- ja viestintäteknikka
Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Liiketalous Tradenomi (AMK) 210

Englanninkieliset koulutukset

Koulutusala Degree Programme Degree  Credits(cr)
Social Services, Health and Sports Sports and Leisure Management Bachelor of Sports Studies  210
Social Sciences, Business and Administration  International Business Bachelor of Business Administration  210
   Bachelor of Hospitality Management   Bachelor´s degree in Tourism  210

Ylemmät AMK-tutkinnot 

Koulutusala Koulutus Tutkinto Laajuus (op)
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailualan koulutus Restonomi (ylempi AMK) 90
Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus Sairaanhoitaja (ylempi AMK) 90
Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 90
Tekniikan ja liikenteen ala Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus Insinööri  (ylempi AMK) 60
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Yrittäjyys ja liiketoiminta-osaamisen koulutus Tradenomi (ylempi AMK) 90
Liikunta-ala Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus  Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) 90

Ammattikorkeakouluopintojen suunnittelussa ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:
  • koulutuksen perustana ovat ammatillisen tehtäväalueen kannalta keskeiset asiat, joita pyritään lähestymään ammattikäytäntöjen näkökulmasta
  • koulutuksella edistetään opiskelijan monipuolista kehittymistä
  • koulutuksessa hankitaan tietoa tieteenaloista, jotka tukevat ammattikäytännön oppimista
  • koulutuksessa painotetaan perusvalmiuksia ja erityisasiantuntijuutta ammatillisella tehtäväalueella, kykyä käyttää kriittisesti tieteellistä tietoa ammatillisessa toiminnassa sekä kykyä itsenäiseen, eettiseen työskentelyyn ja itsensä sekä työnsä kehittämiseen. ´