Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Kansainvälisyys>Tietoa apurahoista

Tietoa apurahoista

Kajaanin ammattikorkeakoulu
KAMK myöntää hakemuksesta ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähteville opiskelijoille apurahaa.
Apurahaa anotaan sähköisellä apurahalomakkeella, jonka löydät opiskelijoiden lomakkeista intranetistä. Maksettavien apurahojen €-määrä/opiskelija ja niiden jakoperusteet tarkistetaan vuosittain. Apurahamäärät löydät KAMK:n Matkaoppaasta maailmalle tai intranetistä. 

Rotary

Rotary-apurahat ovat haettavissa huhtikuun loppuun mennessä. Apurahoja, suuruudeltaan 400-1000 €, on jaettu viime vuosina 3-6 kpl/vuosi ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai harjoitteun edistämiseksi. Hakijan kotipaikkakunnan tulee sijaita Rotarypiirin 1400 alueella. Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeen löydät tämän sivun alareunasta.

Muut
Apurahoja kannattaa hakea myös yrityksiltä, yhteisöiltä, säätiöiltä ja järjestöiltä. Tietoa saat lehti-ilmoituksista, internetistä ja kysymällä eri organisaatioista. 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

DAAD tarjoaa vuosittain haettavaksi stipendejä saksalaisten korkeakoulujen kesäkursseille. Stipendit on tarkoitettu käytettäviksi kieli- ja maantuntemusopintoihin.  Hakijan tulee olla suorittanut vähintään kahden lukuvuoden korkeakouluopinnot stipendikurssin alkuun mennessä. Hakuaika on vuosittain marraskuun alkupuolella. 

Apurahaa voivat lisäksi hakea vaihto-ohjelmien  (Erasmus- tai kahdenvälinen vaihto) kautta Saksaan lähtevät. Katso hakuajat suurlähetystön sivuilta.

Jos haet näille kursseille, täytä myös Kajaanin ammattikorkeakoulun vaihtohakemus ASIOssa sekä sähköinen apurahahakemus, sillä usein hakijoille myönnetään myös apuraha KAMK:lta.