Kirjasto_kuva.jpg

Etusivu>Tiedonhaku>Tiedonhankinnan opetus

Tiedonhankinnan opetus

Kirjaston palveluiden esittely

Kirjasto järjestää kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille tiedonhaun opetusta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tiedonlähteiden tehokkaaseen käyttöön. Opetus on sisällytetty opetussuunnitelmaan.

Tiedonhankinnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oman alansa keskeiset tiedonlähteet, osaa hakea tietoa tehokkaasti ja systemaattisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

Opiskelussa ja työelämässä välttämättömät tiedonhankintataidot ovat osa informaatiolukutaitoa.

Vuonna 2011 valmistuneen selvityksen mukaan tiedonhankintataidot nousevat kaikilla työelämän sektoreilla tärkeimpien korkeakoulussa opittujen taitojen joukkoon. (Kunhan kuluu viisi vuotta: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat / Antero Puhakka & Visa Tuominen (toim.)).

 

Opintojen sisältö ja ajoittuminen

Kirjastoinfo: Tutustuminen kirjaston tiloihin ja peruspalveluihin
Ajoitus: opintojen alku

Informaatiolukutaidon perusteet
Ajoitus: 1. vuosikurssi

Syventävä tiedonhaun opetus
Ajoitus: integroitu menetelmäopintoihin tai opinnäytetyön aiheanalyysiin

Tiedonhankinta opinnäytetyövaiheessa
Ajoitus: Opiskelijan valittavissa opinnäytetyön aiheen varmistuttua