Kirjasto_kuva.jpg

Etusivu>KAMK-Finna>Aiheenmukaiset lehtiluettelot

Liiketalous
Liikunta
Matkailu
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikka ja tietojenkäsittely
Monialaiset lehdet
Sanomalehdet ja PaikallislehdetLiiketalous

 
Kehittyvä kauppa
Kansantaloudellinen aikakauskirja 
Hallinnon tutkimus 
Kuluttaja. Kuluttajaviraston julkaisu
Suhdanne. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Talous ja yhteiskunta
Terveys ja talous
Tilisanomat: Yritystalouden ja laskennan ammattilehti
Venäjän aika
Verotus
Yrittäjä
Julkaisija. Graafisen viestinnän erikoislehti
Mainostaja
Media & viestintä  
Myynti & markkinointi

 

 Liikunta

 
Fysioterapia 
Fysi. Suomen fysikaalisten hoitolaitosten liitto ry
Fillari. Polkupyöräilyn erikoislehti  
Hyvä Terveys
Juoksija
Kunto & terveys 
Kuntoutus. Kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen lehti 
Latu ja polku
Liikunta ja tiede   
Soveli. Soveltavan Liikunnan Asiantuntija.  
Valmentaja

 

Matkailu


Matkailu silmä
Matkaopas
Mondo
Retki
Suomen luonto
Aromi. Horeca-alan sitoutumaton ammattilehti 
Cuisine & Vins
Elintarvike ja terveys: elintarvikehygienian ja ympäristöterveydenhuollon ammattilehti 
Etiketti. Alkon alkoholivalistuslehti
Gastronomy
Hyvä Puhtaus: vaatteet, pinnat, tekstiilit, kalusteet
Kehittyvä elintarvike
Keliakia
Kotitalous. Kotitalous, kuluttaja ja ravitsemisalan ammattilehti
Leipuri
Olutposti. Suomen Olutseura ry:n tiedotuslehti
Siivoustaito
Teema nova. Meira oy:n asiakas- ja tiedotuslehti
Vitriini: majoitus- ja ravitsemisalan ammattilehti
Ympäristö ja terveys. elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti  

 

 Sosiaali- ja terveys-ala

1. Hoitotyö, terveydenhuolto
2. Ensihoito, pelastuspalvelu
3. Perhe, lapset, vanhemmuus
4. Gerontologia
5. Mielenterveys ja päihdetyö
6. Hoitotyön tutkimus
7. Hoitotyön johtaminen
8. Potilasjärjestöjen lehdet

Medic-tietokanta on monipuolisin haettaessa suomenkielisiä terveysalan lehtiartikkeleita. Mediciin tallennetaan viitteitä noin 80 terveysalan lehdestä,
siksi Mediciin sisätyviä lehtiä ei ole mainittu alla  muuten kuin siinä tapauksessa, että Medicin kautta on pääsy myös artikkeleiden kokotekstiin.


1. Hoitotyö, terveydenhuolto

 Allergia & astma 
Avain-Nyckeln: neurologinen aikakauslehti
CP- Lehti
Diabetes
Diabetes ja lääkäri
Duodecim Kokoteksti Medicin kautta
Epilepsia
Finnanest. Suomen anestesiologiyhdistysi T
Haavalehti. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry T  AL
Hieroja
IT invalidityö
Ketju: kehitysvammatyön lehti AL
Kielipolku: puheen ja kielenkehityksen erikoislehti
Kipuviesti
Kuuloviesti
Kätilölehti T Moodi: tiedotuslehti kliinisestä laboratoriotoiminnasta
Palliatiivinen hoito
Pinsetti. Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry
Radiografia
Sairaanhoitaja. Suomen sairaanhoitajaliitto 
Spirium. Suomen anestesiasairaanhoitajat ry
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 
Suomen lääkärilehti Kokoteksti Medicin kautta
Suomen sairaalahygienialehti
Super. Suomen perushoitajaliitto
Suun terveydeksi
Sydän AL
Tehohoito
Tehy. Suomen sairaanhoitajat ry
Terveydenhoitaja 
Terveys ja Talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti
Toimintaterapeutti
Työterveyshoitaja

 2. Ensihoito, pelastuspalvelu

 Ensihoitaja
Systole. Ensihoidon erikoislehti
Pelastustieto: palo-, pelastus- ja vss-alan johtava ammattilehti

 3. Perhe, lapset, vanhemmuus

 Lapsemme. Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenlehti
Lapsen Maailma. Lastensuojelun keskusliiton lehti.
Muuttuva Perhe. Yksinhuoltajien ja yksinhuoltajien liitto ry
Nuorisotutkimus 
Nuorisotyö
Perheterapia
Slal. Suomen lastenhoitoalan liitto

 4. Gerontologia

 Gerontologia Kokoteksti vuoden viiveellä Elektrassa  
Lähellä: Lehti omaishoitajille ja läheisille
Muisti. Alzheimer-keskusliitto ry
Vanhustyö

 5. Mielenterveystyö ja päihdetyö

 Mielenterveys
Mielenterveyshoitaja
NLP Mielilehti
Psykoterapia
Tiimi. A-klinikkasäätiö

 6. Hoitotyön tutkimus

 Hoitotiede Kokoteksti vuoden viiveellä Elektrassa 
Tutkiva hoitotyö 

 7. Hoitotyön johtaminen

Pro Terveys. Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntija ry.
Hallinnon Tutkimus (Osa artikkeleista löytyy e-versioina Arto tietokannan kautta)
Terveys ja talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti

 8. Potilasjärjestöjen lehdet

Elinehto. Munuais- ja siirtopotilaiden liitto
Epilepsia. Epilepsialiitto
Finnilco. Avanne- ja vastaavasti leikattujen keskusjärjestön lehti
Hengitys. Hengitysliitto Heli ry:n julkaisu.
Ihon aika. Psoriasisliiton ja ihopotilaiden keskusliiton jäsenlehti
Kajastus: näkövammaisasioista tiedottava aikakauslehti
Keliakia AL
Niveltieto. Suomen tekonivel ry:n jäsenlehti
Näkövammaisten airut. Näkövammaisten keskusliiton jäsenlehti
Podoprint. Suomen jalkojenhoitajain ja jalkaterapeuttien liitto ry
Poliolehti
Syöpä: syöpäjärjestöjen aikakauslehti
Reuma. Suomen reumaliitto ry
Tukilinja: Suomen vammakuntoutuksen tukiyhdistyksen lehti
Tukiviesti. Kehitysvammaisten tukiyhdistysten liitto
Tuntosarvi: kuurosokeiden uutislehti

 

Tekniikka ja tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä
2. Kiinteistönpito, rakentaminen
3. Kone- ja tuotantotekniikka
4. Tietotekniikka, tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä

Arkhimedes. Fysiikan ja matematiikan aikakauslehti
Auto, tekniikka ja kuljetus
Suomalainen kivi
TM: Tekniikan maailma

2. Kiinteistönpito, rakentaminen

Betoni
Kiinteistö ja Energia
Kuntatekniikka 
Meidän talo
Meidän mökki
Puumies
Rakennettu ympäristö: kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristö.
Rakennuskustannusindeksi.
Rakennuslehti
Rakennustaito. Rakennusmestarien keskusliitto
Rakennustekniikka. Suomen rakennusinsinöörien liitto
Sähköala Koti
Sähköala
Suomen kiinteistölehti
Talotekniikka
TM: Rakennusmaailma

3. Kone- ja tuotantotekniikka

Metallitekniikka  
Promaint. Aihe: kunnossapito
Ohutlevy. Metalliteollisuuden keskusliiton tiedostuslehti
Teräsrakenne

4. Tietotekniikka, tietojenkäsittely

Julkaisija
Mikrobitti+Hifi
Pelit
Tietoasiantuntija

 

 Monialaiset lehdet

Aikuiskasvatus

Akti
Argumenty I Fakty
Erä Lehti
Futura
HS Aikakausiliite
Informaatiotutkimus
Janus
Kansantaloudellinen Aikakausikirja
Kasvatus
Kieliviesti
Kunnantieteellinen Aikakausikirja
Leija
Leipuri
Liikennevilkku
LukSitko
Martat
National Geographic Magazine
Nuorisotutkimus
Nuorisotyö
Opettaja
Opinto-Ohjaaja
Politiikka
Presse Und Sprache
Psykologia
Selkosanoma
Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti
Sosiaalivakuutus
Sosiologia
Suomen luonto
Talentia
Teatteri & Tanssi + Sirkus
Tekoja
Tesso
Tiede
Tiedosta
Time
Työ - Terveys ja Turvallisuus
Työeläke

Yhteiskuntapolitiikka
Ympäristö ja Terveys
ZdorovjeSanomalehdet ja Paikallislehdet


Helsingin Sanomat
Kainuun Sanomat
Koti Kajaani
Kuhmolainen
Puolanka
Sotkamo
Tervareitti
Vuolijoki
Väylä
Ylä-Kainuu