Kirjasto_kuva.jpg

Etusivu>KAMK-Finna>Aiheenmukaiset lehtiluettelot

Liiketalous
Liikunta
Matkailu
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikka ja tietojenkäsittely
Monialaiset lehdet
Sanomalehdet ja Paikallislehdet


Merkkien selitykset: 

  • Tutkimusartikkeleita sisältäviä lehtiä  T
  •  Artikkeliviitteet löytyvät Aleksi tietokannasta  AL
  •  Artikkeliviitteet löytyvät Arto Tietokannasta  AR
  •  Kokoteksti löytyy Medicistä  Medic, kokoteksti


Liiketalous

 
Kehittyvä kauppa AR
Kansantaloudellinen aikakauskirja T AR
Hallinnon tutkimus T AR
Kuluttaja. Kuluttajaviraston julkaisu AL
Suhdanne. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Talous ja yhteiskunta T
Terveys ja talous
Tilisanomat: Yritystalouden ja laskennan ammattilehti
Venäjän aika
Verotus
Yrittäjä
Julkaisija. Graafisen viestinnän erikoislehti
Mainostaja
Media & viestintä T AL 
Myynti & markkinointi

 

 Liikunta

 
Fysioterapia T AR AL
Fysi. Suomen fysikaalisten hoitolaitosten liitto ry
Fillari. Polkupyöräilyn erikoislehti  
Hyvä Terveys AL
Juoksija AL
Kunto & terveys AL 
Kuntoutus. Kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen lehti T AL
Latu ja polku AL
Liikunta ja tiede T AR AL  
Soveli. Soveltavan Liikunnan Asiantuntija.  
Valmentaja

 

Matkailu


Matkailu silmä
Matkaopas AL
Mondo AL
Retki AL
Suomen luonto AL
Aromi. Horeca-alan sitoutumaton ammattilehti AL Osa artikkeleista netissä
Cuisine & Vins
Elintarvike ja terveys: elintarvikehygienian ja ympäristöterveydenhuollon ammattilehti AR AL
Etiketti. Alkon alkoholivalistuslehti AR
Gastronomy
Hyvä Puhtaus: vaatteet, pinnat, tekstiilit, kalusteet AL
Kehittyvä elintarvike AR
Keliakia AL
Kotitalous. Kotitalous, kuluttaja ja ravitsemisalan ammattilehti
Leipuri AL
Olutposti. Suomen Olutseura ry:n tiedotuslehti
Siivoustaito AL
Teema nova. Meira oy:n asiakas- ja tiedotuslehti
Vitriini: majoitus- ja ravitsemisalan ammattilehti AL
Ympäristö ja terveys. elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti T AR AL 

 

 Sosiaali- ja terveys-ala

1. Hoitotyö, terveydenhuolto
2. Ensihoito, pelastuspalvelu
3. Perhe, lapset, vanhemmuus
4. Gerontologia
5. Mielenterveys ja päihdetyö
6. Hoitotyön tutkimus
7. Hoitotyön johtaminen
8. Potilasjärjestöjen lehdet

Medic-tietokanta on monipuolisin haettaessa suomenkielisiä terveysalan lehtiartikkeleita. Mediciin tallennetaan viitteitä noin 80 terveysalan lehdestä,
siksi Mediciin sisätyviä lehtiä ei ole mainittu alla  muuten kuin siinä tapauksessa, että Medicin kautta on pääsy myös artikkeleiden kokotekstiin.


1. Hoitotyö, terveydenhuolto

 Allergia & astma AR AL
Avain-Nyckeln: neurologinen aikakauslehti AL
CP- Lehti
Diabetes AL
Diabetes ja lääkäri AL
Duodecim AL Medic, kokoteksti
Epilepsia
Finnanest. Suomen anestesiologiyhdistysi T
Haavalehti. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry T  AL
Hieroja
IT invalidityö
Ketju: kehitysvammatyön lehti AL
Kielipolku: puheen ja kielenkehityksen erikoislehti
Kipuviesti T
Kuuloviesti AL
Kätilölehti T
Moodi: tiedotuslehti kliinisestä laboratoriotoiminnasta
Palliatiivinen hoito T
Pinsetti. Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry
Radiografia T
Sairaanhoitaja. Suomen sairaanhoitajaliitto T AL Medic, kokoteksti
Spirium. Suomen anestesiasairaanhoitajat ry T
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti T AL
Suomen lääkärilehti T AL Medic
Suomen sairaalahygienialehti
Super. Suomen perushoitajaliitto AL
Suun terveydeksi
Sydän AL
Tehohoito
Tehy. Suomen sairaanhoitajat ry AL
Terveydenhoitaja T AL
Terveys ja Talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti
Toimintaterapeutti AL
Työterveyshoitaja

 2. Ensihoito, pelastuspalvelu

 Ensihoitaja
Systole. Ensihoidon erikoislehti AL
Pelastustieto: palo-, pelastus- ja vss-alan johtava ammattilehti

 3. Perhe, lapset, vanhemmuus

 Lapsemme. Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenlehti
Lapsen Maailma. Lastensuojelun keskusliiton lehti.
Muuttuva Perhe. Yksinhuoltajien ja yksinhuoltajien liitto ry
Nuorisotutkimus T AR AL
Nuorisotyö AL
Perheterapia T
Slal. Suomen lastenhoitoalan liitto

 4. Gerontologia

 Gerontologia (Kokoteksti vuoden viiveellä Elektrassa)  T AR AL
Lähellä: Lehti omaishoitajille ja läheisille
Muisti. Alzheimer-keskusliitto ry AL
Vanhustyö AL

 5. Mielenterveystyö ja päihdetyö

 Mielenterveys AL
Mielenterveyshoitaja
NLP Mielilehti
Psykoterapia AR
Tiimi. A-klinikkasäätiö

 6. Hoitotyön tutkimus

 Hoitotiede (kokoteksti vuoden viiveellä Elektrassa)  T AL AR
Tutkiva hoitotyö T AL

 7. Hoitotyön johtaminen

Pro Terveys. Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntija ry. T
Hallinnon Tutkimus (Osa artikkeleista löytyy e-versioina Arto tietokannan kautta) T
Terveys ja talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti

 8. Potilasjärjestöjen lehdet

Elinehto. Munuais- ja siirtopotilaiden liitto
Epilepsia. Epilepsialiitto
Finnilco. Avanne- ja vastaavasti leikattujen keskusjärjestön lehti
Hengitys. Hengitysliitto Heli ry:n julkaisu.
Ihon aika. Psoriasisliiton ja ihopotilaiden keskusliiton jäsenlehti
Kajastus: näkövammaisasioista tiedottava aikakauslehti
Keliakia AL
Niveltieto. Suomen tekonivel ry:n jäsenlehti
Näkövammaisten airut. Näkövammaisten keskusliiton jäsenlehti
Podoprint. Suomen jalkojenhoitajain ja jalkaterapeuttien liitto ry
Poliolehti
Syöpä: syöpäjärjestöjen aikakauslehti AL
Reuma. Suomen reumaliitto ry AL
Tukilinja: Suomen vammakuntoutuksen tukiyhdistyksen lehti
Tukiviesti. Kehitysvammaisten tukiyhdistysten liitto AL
Tuntosarvi: kuurosokeiden uutislehti

 

Tekniikka ja tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä
2. Kiinteistönpito, rakentaminen
3. Kone- ja tuotantotekniikka
4. Tietotekniikka, tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä

Arkhimedes. Fysiikan ja matematiikan aikakauslehti AR
Auto, tekniikka ja kuljetus
Suomalainen kivi
TM: Tekniikan maailma AL

2. Kiinteistönpito, rakentaminen

Betoni
Kiinteistö ja Energia
Kuntatekniikka AL Kokoteksti osaan sisältöä netissä
Meidän talo AL
Meidän mökki
Puumies AR
Rakennettu ympäristö: kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristö.
Rakennuskustannusindeksi.
Rakennuslehti AL
Rakennustaito. Rakennusmestarien keskusliitto AL
Rakennustekniikka. Suomen rakennusinsinöörien liitto AL
Sähköala Koti
Sähköala
Suomen kiinteistölehti
Talotekniikka
TM: Rakennusmaailma AL

3. Kone- ja tuotantotekniikka

Metallitekniikka Kokoteksti Talentum tietokannassa
Promaint. Aihe: kunnossapito
Ohutlevy. Metalliteollisuuden keskusliiton tiedostuslehti
Teräsrakenne

4. Tietotekniikka, tietojenkäsittely

Julkaisija
Mikrobitti+Hifi AL
Pelit
Tietoasiantuntija

 

 Monialaiset lehdet

Aikuiskasvatus T
Akti
Argumenty I Fakty
Erä Lehti
Futura T
HS Aikakausiliite
Informaatiotutkimus T
Janus T
Kansantaloudellinen Aikakausikirja T
Kasvatus T
Kieliviesti
Kunnantieteellinen Aikakausikirja T
Leija
Leipuri
Liikennevilkku
LukSitko
Martat
National Geographic Magazine
Nuorisotutkimus T
Nuorisotyö
Opettaja
Opinto-Ohjaaja
Politiikka T
Presse Und Sprache
Psykologia T
Selkosanoma
Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti T
Sosiaalivakuutus
Sosiologia T
Suomen luonto
Talentia
Teatteri & Tanssi + Sirkus
Tekoja
Tesso
Tiede
Tiedosta
Time
Työ - Terveys ja Turvallisuus
Työeläke

Yhteiskuntapolitiikka T
Ympäristö ja Terveys T
ZdorovjeSanomalehdet ja Paikallislehdet


Helsingin Sanomat
Kainuun Sanomat
Koti Kajaani
Kuhmolainen
Puolanka
Sotkamo
Tervareitti
Vuolijoki
Väylä
Ylä-Kainuu