tradeYAMKtausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Tradenomi (ylempi AMK)

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (90 op)

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi ( ylempi AMK), Master of  Business  Administration
Ala: Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
Aloituspaikat: 20
Tavoite: Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan  kansainvälistyvän yritystoiminnan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan itsensä, muutoksen ja ihmisten johtamisessa.
Laajuus: 90 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, lähiopetus  noin 2 pv/kk
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa: itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen: Koulutus on mukana kevään 2018 yhteishaussa. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika 14.- 28.3.2018
Valintakokeet: Tarkista valintakokeen ajankohta täältä.

 

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto.

 Se tarjoaa Sinulle mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla vastaamaan jatkuvasti muuttuvia liiketoimintaympäristön vaatimuksia. Opinnot tukevat osaamisen kasvua vaativiin asiantuntija-, esimies-,päällikkö- ja johtotehtäviin. Lisäksi koulutus hyödyttää työyhteisöäsi. Koulutus on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.


Koulutuksessa painottuvat johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistyminen sekä yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ja verkostoituminen. Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä tietoiseen päätöksentekoon, tehokkuuden parantamiseen ja työyhteisön liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Kontaktipäivien lisäksi opintoihin sisältyy tehtäviä (ennakkotehtävät ja lopputehtävät, jotka arvioidaan) ja verkkoaineistoja sekä vierailuluennoitsijoita ja yritysvierailuja.

Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Koulutuksessa tutustut olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista ja kehittämistä.

Valinnaiset ja vapaasti valittavat, täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen ja laajentamisen. Voit valita oman yksilöllisen opintopolkusi. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös KAMKin muiden YAMK-koulutusten opinnoista ja toisten korkeakoulujen maisteritason tarjonnasta. Lopputyössä pääset soveltamaan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kehittämään ja johtamaan kehittämisprojektia työyhteisössäsi.

 

Hakukelpoisuus ja opintojen laajuus

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi muun kuin liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta vaaditaan tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. 

Tutkinnon lisäksi pääsyvaatimuksena on vähintään 3 vuoden  työkokemus asiantomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan seka ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen  tai myös aiemmin suoritetun   opistoasteen  tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.  Opinnot kestävät  noin kaksi vuotta työn ohessa suoritettuna.  Koulutus on suunniteltu  jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä,  itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä.  Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.  Osa opinnoista  toteutetaan suomen kielellä ja osa englannin kielellä.  

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee oman  työyhteisön kehittämistä.


Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta

Yliopettaja
Jaana Lappalainen
p. 044 7101 457
jaana.lappalainen(at)kamk.fi

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Esite

trade_kansikuva_netti.jpg

Uutta!

Englanninkielinen YAMK-koulutus Master's Degree in International Business alkaa KAMKissa syksyllä 2018. Koulutuksen laajuus on 90 op ja opiskeluaika n. 2 vuotta monimuotototeutuksena.

Koulutuksen osaamistavoitteissa ja sisällöissä painottuvat strateginen johtaminen, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, globaalit talouden ilmiöt, kansainvälinen liiketoiminta sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Hakuaika koulutukseen on keväällä 2018.

Jos haluat tutustua tarkemmin edellisten vuosien opetussuunnitelmiin, löydät tietoa tästä linkistä: