hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Tradenomi (ylempi AMK)

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (90 op)

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi muun kuin liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta vaaditaan tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. 

Tutkinnon lisäksi pääsyvaatimuksena on vähintään 3 vuoden  työkokemus asiantomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan seka ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen  tai myös aiemmin suoritetun   opistoasteen  tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.  Opinnot kestävät  noin kaksi vuotta työn ohessa suoritettuna.  Koulutus on suunniteltu  jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä,  itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä.  Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.  Osa opinnoista  toteutetaan suomen kielellä ja osa englannin kielellä.  

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee oman  työyhteisön kehittämistä.

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi ( ylempi AMK), Master of  Business  Administration
Ala: Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
Aloituspaikat: 20
Tavoite: Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan  kansainvälistyvän yritystoiminnan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan itsensä, muutoksen ja ihmisten johtamisessa.
Laajuus: 90 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, lähiopetus  noin 2 pv/kk
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa: itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen: Koulutus on mukana kevään 2016 yhteishaussa. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Huom!
Koulutus on mukana kevään 2016 yhteishaussa ja alkaa syksyllä 2016!
Jos haluat tutustua tarkemmin edellisten vuosien opetussuunnitelmiin, löydät tietoa tästä linkistä:
Esite

trade_nettikuva.png

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta

Vastuuopettaja
Jaana Lappalainen
gsm  044 7101 457
jaana.lappalainen(at)kamk.fi

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
GSM 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi