soteYAMKtausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto

 

Ylempi korkeakoulututkinto on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK)) suorittaneille ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaaville. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen siltä alalta, jolle on hakeutumassa.

Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan työelämän haasteita. Opinnot toteutuvat etäopetuksena (erityisesti verkko-opetuksena Moodle-oppimisalustan kautta), monimuoto-, simulaatio- ja lähiopetuksena sekä itsenäisenä ja ryhmäopiskeluna. Tärkeää on krittiinen, tutkiva, reflektoiva ja kehittävä opiskeluote. Osa opinnoista toteutuu kehittämisen ja johtamisen sekä kliinisen asiantuntijan koulutuksen opiskelijoiden yhteisopiskeluna. Lisäksi opintoja järjestetään myös yhdessä muiden Kajaanin ammattikorkeakoulun YAMK-ryhmien kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista. 

 

Tavoite Kehittää osaamista hoitotyön asiantuntijuuden asiantuntijuudessa, johtamisessa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä
Tutkinto  Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
Ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Aloituspaikat 20
Laajuus 90 opintopistettä
Kesto n. kaksi vuotta, lähiopetusta noin 2 - 3 pv/kk
Hakeminen www.opintopolku.fi hakuaika 14.-28.3.2018
Opiskelijavalinta  Opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeista kertyvien pisteiden perusteella.
Ennakkotehtävä Valintakokeen ennakkotehtävä ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutus alkaa  Syksyllä 2018
Opiskelu Monimuoto-opintoina työn ohessa: etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot toteutetaan erilaisilla opetusmenetelmäratkaisuilla, jotka soveltuvat myös työelämän kehittämiseen

 

 


Lisätietoja

Yliopettaja Rauni Leinonen
p. 044 7101 223
rauni.leinonen(at)kamk.fi

 

KAMK Hakijapalvelut
p. 044 7101 638, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Esite
soteYAMKkansi.jpg
"Ylempi amk-koulutus oli ammatillisesti avartava ja kehittävä"
Mirjami Komulainen valmistui sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta v. 2013. "Ylempi amk-koulutus oli ammatillisesti katsottuna avartava ja kehittävä sekä uusia valmiuksia johtamis- ja kehittämistyöhön antava. Käytännön neuvolatyöhön on tullut laajempi näkökulma koulutuksen ansiosta. Nykyisessä työssäni teen 75 % neuvolatyötä ja 25 % perhekeskusvastaavan työtehtäviä, johon sisältyy johtamista ja kehittämistä. Ylempi amk-tutkinto on tuonut varmuutta ja vahvuutta perhekeskusvastaavana toimimiseen."