hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Restonomi (ylempi AMK)

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, 90 op 

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan matkailualan koulutuksen (restonomi, ylempi AMK). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavalta alalta. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta työn ohessa. Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen (Moodle oppimisalusta) sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee työyhteisön kehittämistä.

Brasov.jpg

Studying in International Environment opintojakson olemme viime vuosina tehneet yhteistyössä Transilvania University of Brasov yliopiston kanssa. Viikon mittainen opintomatka on suuntautunut Karpaattien juurelle Transilvaniaan.


OPINTOJEN RAKENNE, 90 op

Tutkinto: Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
Ala: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Aloituspaikat: 10
Laajuus: 90 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä verkko-opintoja

Tavoite: Koulutus antaa valmiuksia analysoida ja arvioida oman alan palveluprosessien ja palvelukulttuurin muutostarvetta sekä opettaa soveltamaan niitä alan ja alueen proaktiiviseen kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet kehittää matkailuyrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Opinnot antavat sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista matkailualan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys, sähköistyminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat.

Hakeminen: Hakuaika koulutukseen 14.-28.3.2018, hae osoitteessa www.opintopolku.fi  

yamk kodallakokkaus.JPG

Aktiviteettimatkailun kehittäminen opintojaksolla saattaa päästä myös tositoimiin avotulen ääreen.


Lisätietoja

Yliopettaja Pasi Korhonen
044 7101 360
pasi.korhonen(at)kamk.fi

Hakijapalvelut
Puh. 044 7101 648, 044 7101 229 
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Hae netissä osoitteessa www.opintopolku.fi!

 

Lue lisää!