FB_liikuntakuva.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, 90 op

 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.

Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja- ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.  

Tutkinto: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies
Ala: Liikunta- ja vapaa-aika
Aloituspaikat: 10
Laajuus: 90 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä verkko-opintoja
Hakeminen: hakuaika 14.-28.3.2018, osoitteessa:  www.opintopolku.fi
Valintakoe:-

Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMK:n muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. 

Tutkinto rakentuu seuraavasti:

 Johtajuusopinnot

 15 op

 Kehittämisopinnot

 15 op

 Valinnaiset ammattiopinnot
 Esim. työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen, 
 aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen, yrittäjyys,
 esimiesviestintä ja hyvinvointiteknologia

 20 op

 Vapaasti valittavat opinnot

 10 op

 Opinnäytetyö

 30 op

 Tarkempi opintojen rakenne


 

 

Lataa esite

 liikkariYAMK_kansi.jpg

Lisätietoja

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Katri Takala
Puh. 044 7101 625

Koordinoija KTL Perttu Huusko
puh. 040 5253 985

Email. etunimi.sukunimi(at)kamk.fi