aikuisopiskelija_tausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville aikuisille ja ne antavat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistaan. YAMK-koulutukset tarjoavat sinulle oivan tilaisuuden jatkaa opintojasi sekä kehittää ja syventää osaamistasi. Luvassa on uuden oppimista ja soveltamista työyhteisöön, haasteita ja mahdollisuuksia, vekostoitumista ja uusia kokemuksia.

Opintojen laajuus on alasta riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena. Edellytyksenä on ammattikorkeakoulun perustutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen.

Tutkintonimike on perustutkinnon nimike (ylempi AMK), esim. insinööri (ylempi AMK) ja sairaanhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin vastaavan kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen perustuu työelämän tarpeeseen saada ammatillisesti pidemmälle koulutettuja asiantuntijoita. Opetussuunnitelmat on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Tarkoituksena on kouluttaa asiantuntijoita vastaamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten muuttuvia tarpeita kansainvälistyvillä ja kovenevan kilpailun markkinoilla. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen väylä oman osaamisen kehittämiseen ja urakehityksen mahdollistamiseen.  

UUTTA! Tänä vuonna aloitamme ensimmäisen kerran englanninkielisen ylempi AMK -koulutuksen. Master´s Degree in International Business Management -koulutukseen voit hakea millä tahansa korkeakoulututkinnolla. Vaatimuksena on vähintään 20 op liiketalouden opintoja, jotka sisältyvät suoritettuun korkeakoulututkintoon tai on suoritettu erikseen.

 

"Ylempi amk-tutkinto antoi mahdollisuuden työuralla etenemiseen"
"Valmistuin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta vuonna 2009. Yhdistettynä yli kymmenen vuoden työkokemukseen alalta ylempi amk -opinnot olivat itselle erinomainen tietojen ja taitojen kehittämismahdollisuus. Opintojen keskeiset näkökulmat, johtaminen, kehittäminen ja tutkimustyö antoivat monipuolisen osaamisen työtehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antoi mahdollisuuden omalla työuralla etenemiseen." - Raisa Ilkko, sairaanhoitaja (ylempi AMK)