hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Opinnot työn ohessa

Opinnot työn ohessa

Työn ohessa suoritettavat AMK-opinnot tarjoavat työelämässä oleville mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen avulla voit myös parantaa asemaasi työelämässä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa sinulle erilaisia vaihtoehtoja: aikuisopiskelijana voit osallistua lyhyempiin koulutuksiin tai tutkintoon johtavaan monimuotokoulutukseen. Esimerkiksi täydennyskoulutuksessa ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa on lyhytkestoisia opintoja. Niissä pääsee tutustumaan ammattikorkeakouluopintoihin esim. mahdollisia tutkintoon johtavia opintoja varten. 

Opiskelu työn ohessa vaatii aikaa sekä ajankäytön suunnittelua. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös aikaisemmin ja muualla hankittua osaamista. Aikuisopiskelijana sinun on tärkeää opetella juuri sinulle parhaiten soveltuvat oppimistavat.

Monipuoliset oppimisympäristöt ovat käytössäsi opintojen aikana. Oppimistapahtuma ei ole sidottu luokkahuoneeseen, koska käytössä on myös virtuaalisia opiskelumuotoja. Voit osallistua virtuaaliselle opintojaksolle, kunhan käytössäsi on tietokone ja Internet-yhteys.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää työelämässä tarvitsemaasi ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Tutkinto vastaa yliopistossa suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa.