tausta nettiin_restoylivieska.jpg
Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Restonomikoulutus Ylivieskassa

Matkailun koulutus Ylivieskassa

Restonomi (AMK), monimuotokoulutus

 Tutkinto  Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto 
   Restonomi (AMK)
 Tutkinnon laajuus ja kesto  210 opintopistettä, n. 3 vuotta 
 Aloituspaikat  20
 Lähiopetuspäivät  2-4 päivää kuukaudessa
 Hakeminen  www.opintopolku.fi / Hakuaika 21.11- 31.12.2017
 Valintakoe Jokaisen hakijan tulee toimittaa motivaatiokirje ja esittelyvideo 31.12.2017,  mennessä.
Lisätietoja: www.opintopolku.fi
 Koulutus alkaa

 
Ensimmäiset lähiopetuspäivät 25.-26.1.2018 Ylivieskassa

 

Monimuotokoulutuksena Ylivieskassa toteutettavassa Matkailun koulutuksessa on painopisteenä matkailupalvelujen kehittämis- ja johtamisosaaminen.

Restonomin ammattiopinnoissa keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin kuten esim. vastuulliseen, asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen ja tapahtuminen sekä matkailutuotteiden kehittämiseen.

Koulutuksen järjestää KAMKin hallinnoima restonomien koulutushanke Ylivieskassa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Jokaisen hakijan tulee toimittaa motivaatiokirje ja esittelyvideo 31.12.2017,  mennessä.
Lisätietoja: www.opintopolku.fi

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutukseen voivat hakea vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet (lukio tai ammatillinen koulutus). Koulutus voi olla suoritettu joko Suomessa tai jossain muussa maassa.

Koulutukseen valitaan opiskelijat pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan alueelta. 

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löytyy täältä.

 

Valintakoe ja opiskelijavalinnat

 

Valintakokeessa (max. 70p) pisteytetään:

 • alakohtainen työkokemus (max.30p),
 • motivaatiokirje (max. 25p) ja
 • esittelyvideo (max. 15p).

Työtodistukset, motivaatiokirje ja esittelyvideo tomitetaan Kajaanin ammattikorkeakouluun 31.12.2017 mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita ei valintakoepisteissä huomioida.


1. ALAKOHTAINEN TYÖKOKEMUS

Matkailu- ja ravitsemisalan alakohtainen työkokemus arvioidaan hakijan lähettämistä työtodistuskopioista ja pisteytetään osana valintakoetta. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen 31.12.2017 mennessä. 


Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus.

Työtodistuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot, jotta työkokemus voidaan pisteyttää:

 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,
 • työnantajan yhteystiedot,
 • hakijan työtehtävät ja
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

 

Katso tarkemmat ohjeet Opintopolussa koulutuksen tiedoista.

Työtodistuskopiot toimitetaan 31.12.2017 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: hakijapalvelut@kamk.fi
2. MOTIVAATIOKIRJE

Motivaatiokirje on osa hakemusten arviointia, ja sitä käytetään yhtenä valintaperusteena. Motivaatiokirjeen tulisi olla yhtenäinen esseekirjoitelma, jossa käsittelet alla olevia teemoja. Keskity kirjoitelmassa kokonaisuuteen ja pyri perustelemaan kertomasi asiat ja mielipiteet.

Kirjoitelman ohje:

Käytä fonttia Garamond tai Arial ja fonttikokoa 12. Esseen riviväli on 1,5.

 • Miksi haet tähän matkailuliiketoiminnan monimuoto-koulutukseen?
 • Miten aikaisemmat opintosi tukevat opiskelua tässä matkailuliiketoiminnan monimuoto-koulutuksessa?
 • Miten odotat tämän koulutuksen opintojen täydentävät ja laajentavat sinun aikaisempia opintojasi?
 • Miten tämän koulutuksen opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja urasuuntautumistasi?
 • Pohdi muutamalla sanalla sitä, miten opiskelu muuttaa arkeasi ja mitä olet valmis muuttamaan tämän hetkisestä elämäntilanteestasi, jotta onnistuisit opinnoissa ja valmistuisit restonomiksi 3 vuodessa.

Arvioinnin kohde:

• motivaatio koulutukseen ja valitun alan työtehtäviin
• toimialan tuntemus ja koulutuksen tuntemus
• valmius ja kykenevyys amk-opiskeluun
• soveltuvuus toimialalle

Motivaatiokirje toimitetaan 31.12.2017 mennessä PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: restonomi@kamk.fi.3. ESITTELYVIDEO

Esittelyvideo on osa hakemusten arviointia ja sitä käytetään yhtenä valintaperusteena.

Tee itsestäsi n. 2 minuutin mittainen vapaamuotoinen ytimekäs esittelyvideo. Esittelyssä olisi hyvä käydä esille seuraavaa:

 • taustasi
 • osaamisesi ja harrastukset
 • miten voit hyödyntää aikaisempaa työkokemustasi opiskelussa
 • miten opiskelu tukee ammatillista kehittymistäsi
 • mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi
 • miksi meidän tulisi valita juuri sinut tähän koulutukseen

Teknisiä ohjeita videon tekemiseen: https://www.youtube.com/watch?v=HH8H7Gasoe0

https://www.youtube.com/watch?v=ZSReYRGdUV4

Arvioinnin kohde: suullinen ja kielellinen ilmaisu- ja esiintymistaito

Esittelyvideo toimitetaan 31.12.2017 mennessä seuraavan ohjeen mukaisesti: Esittelyvideon ohje

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakoepisteiden perusteella.

 

Opintojen toteutus

Restonomiopinnot muodostuvat perus-, ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytetyöstä ja ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Restonomin ammattiopinnoissa keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin kuten esim. vastuulliseen, asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen ja tapahtuminen sekä matkailutuotteiden kehittämiseen.

Opinnoissa huomioidaan työelämälähtöisyys. Opintojen aikana on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä tai verkostoitua Pohjois-Pohjanmaan alueen matkailun elinkeinoelämän kanssa ja työn opinnollistamisen avulla on myös mahdollisuus yhdistää opiskelu ja työn tekeminen esim. alueen yrityksissä.

Monimuoto-opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti etäopiskeluna ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana on lähikontaktitapaamisia opintojen alussa joka toinen tai kolmas viikko (torstaisin ja perjantaisin), mutta lähiopetuksen määrä vähenee toisena ja kolmantena vuotena 1-2 lähikontaktitapaamiseen kuukaudessa. Lähikontaktitapaamissa voidaan hyödyntää myös verkkoympäristöjä. Opinnot kestävät keskimäärin 3 vuotta, mutta nopeutetuissa opiskeluvaihtoehdoissa voi restonomitutkinnon suorittaa jopa 2-2,5 vuodessa.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen omia oppimistavoitteita tukeva opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen alalla. 
Lisätietoja

Anna-Maija Juntunen
Kajaanin ammattikorkeakoulu
p. 044 7101 014
annamaija.juntunen(at)kamk.fi

Sirpa Soukka
Centria AMK
p. 044 449 2584
sirpa.soukka(at)centria.fi

KAMK Hakijapalvelut
Käyntiosoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
Puh. 044 7101 648, 044 7101 229
Email. hakijapalvelut(at)kamk.fi 
YouTube-videon ohje