hakijalle.jpgEtusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

* Koulutus ei ole haussa kevään 2016 yhteishaussa.

Syksyllä 2015 aloitetaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa insinöörin (AMK) tutkintoon johtava tieto- ja viestintätekniikan koulutus monimuotototeutuksena (aikuiskoulutus). 

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutus suuntautuu älykkäisiin järjestelmiin. Koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus  perehtyä myös uusiin  tulevaisuuden teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things).   Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (58 op), ammattiopinnoista (122 op), projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Projektiopinnot sisältyvät ammattiopintoihin. Insinööriopintojen pääpaino on työelämälähtöisten käytännön tuotekehitysprojektien toteutuksessa. Projekteja tehdään paitsi omaan alaan liittyen, myös monialaisesti yhteistyössä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

 

Toteutus

Monimuoto-opintojen toteutuksessa käytetään useita eri opetusmuotoja. Lähiopetusta on noin kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin klo 12.00-21.00 ja lauantaisin klo 8.00-16.00. Lähikokoontumiset tapahtuvat Kajaanissa työjärjestyksen mukaisille tunneille. Lähiopetuspäivät tarkennetaan lukuvuosittain.

ACP: Acrobat Connect Pro kautta opiskeltavat opintojaksot tai osa opintojaksosta. ACP:ta käytetään työjärjestyksen mukaan. Opiskelija kirjautuu opettajan ilmoittaman linkin kautta opiskelemaan netin välityksellä. Opettaja voi myös nauhoittaa oppitunnit, jolloin opiskelija voi itsenäisesti kerrata opiskellut aihepiirit.

Verkko-opinnot: Moodle2 -oppimisympäristössä yksin tai ryhmässä tehtävät oppimistehtävät.

Projektit: Merkittävä osa opinnoista tapahtuu tiimeissä tehtävissä käytännön projekteissa.

Osa opinnoista suoritetaan myös itsenäisenä opiskeluna ja ja esim. kirjatentteinä.

 

 

Monimuotokoulutus

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op
Kesto: n. 4 vuotta
Aloituspaikkoja: 20
Toteutus: Monimuoto (aikuiskoulutus)

Pohjakoulutusvaatimus: ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus 

Älykkäät järjestelmät, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Huom!

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit myös opiskella Tieto- ja viestintätekniikkaa päivätoteutuksena järjestettävässä koulutuksessa. Koulutus suuntautuu peliteknologiaan. Lue lisää

Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa (päivätoteutus) voit suuntautua pelialalle tai datacenter-opintoihin. Lue lisää

Tietojärjestelmät
Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät -osaamisalue muodostuu Tieto-ja viestintätekniikan (insinööri) ja Tietojenkäsittelyn (tradenomi) koulutuksista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen.
Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta
Osaamisaluevastaava Tanja Korhonen
Puh. 044 7101 09

Yliopettaja Arto Karjalainen Puh.  044 7101 313
etunimi.sukunimi(at)kamk.fi

Lisätietoja hakemisesta ja hakukelpoisuudesta
KAMK Hakijapalvelut
Puh. 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi

A day in the life of the Internet of Things
Loading...