hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Insinööri (rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto)

INSINÖÖRI (AMK)

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa keväällä 2018 rakennusinsinöörin tutkintoon tähtäävän koulutuksen Kajaanissa ja Raahessa. Koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin tutkinto on mahdollista myös suorittaa työn ohessa opiskellen.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa rakennusalan tehtävissä. Kaikille yhteisissä opinnoissa on laajoja kokonaisuuksia mm. korjausrakentamisesta, rakennustuotannosta, talonrakentamisesta ja rakennetekniikasta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat– tuotantotekniikka, isännöinti, puurakentaminen ja yrittäjyys. Näistä toteutetaan käytännössä kaksi sen mukaan miten ryhmän mielenkiinto jakautuu vaihtoehtojen kesken. Harjoittelujaksolla, vapaasti valittavissa opinnoissa ja päättötyössä on mahdollista kartuttaa osaamista henkilökohtaisesti kiinnostavalla aihealueella. 

 

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 40
Aloitusaika: 8.1.2018, Kajaani ja Raahe

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat sekä Kajaanissa että Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja rakennusalan ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Fyysisenä opiskelupaikkana Raahessa on Raahen ammattiopisto, mutta tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta muualta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Niillä viikoilla, jolloin on lähiopetusta Kajaanissa, vähennetään arki-iltoina tapahtuvaa opetusta.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että rakennus- ja kiinteistöalalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Esimerkiksi harjoittelu (30 op) on mahdollista suorittaa päivisin omalle työnantajalle. Tavoitteena tällöin on, että työtehtävissä voitaisiin soveltaa opiskelussa hankittuja taitoja ja saada aiempaa enemmän vastuuta.

Rakennus- tai kiinteistöalalla työskentely ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään rakennus- tai kiinteistöalan yritykseen. 

 

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen haetaan internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakokeen perusteella.

Koulutuksen valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 3.11.2017. Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valtakunnallista koetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa. Jos ylin tekniikan alan hakutoive on Kajaanin ammattikorkeakoulu, koe on mahdollista tehdä vaihtoehtoisesti myös Raahessa. Jos valintakokeen haluaa tehdä Raahessa, hakija ilmoittaa siitä opintosihteerille, yhteystiedot löytyvät alta. 

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Jari Kurtelius
puh. 044 7101 345

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen
puh. 044 7101 303

Opintosihteeri
Marita Karjalainen puh. 044 7101 564

Lisätietoja hakemisesta ja hakukelpoisuudesta
KAMK Hakijapalvelut
Puh. 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi