hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Insinööri (päivitys, monimuoto)

Päivityskoulutus insinööritutkinnosta
AMK-insinööriksi

Räätälöityyn päivityskoulutukseemme voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinnon. Koulutus on suunniteltu siten, että siihen voi osallistua työn ohessa. Päivityskoulutuksessa valitaan joko konetekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus. Päivityskoulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK) henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisella koulutusalalla.

Koulutuksen laajuus

Insinööritutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5–4 vuotta. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmin suorittamansa opinnot. Suoritettaviksi tulevien opintojen määrä ja suoritustapa riippuvat mahdollisista suoritetuista korkeakouluopinnoista, aiemmasta tutkinnosta, sen suoritusajankohdasta sekä työkokemuksesta.


Koulutuksen kuvaus

Nyt sinullakin on mahdollisuus ”päivittää” oma aikaisemmin suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkintosi  AMK-tasolle ja pystyt myöhemmin jatkamaan opintojasi ylemmän korkeakoulututkinnon tasoiseksi niin halutessasi.

Opiskelija osallistuu oman opinto-ohjelmansa mukaisiin kursseihin, jotka hän valitsee normaalista koulutustarjonnastamme ja osallistuu koulukseen päivä- ja iltaryhmien kurssien mukaisesti. 

Koulutuksista valmistuu korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita, joiden ammatinmukainen osaaminen vastaa tämän päivän insinööritutkinnossa vaadittavia tietoja ja taitoja yhdistettynä opintojen aikaisella tuoreella työelämän kokemuksella.

Kaikissa koulutuksissa painottuvat nykyaikaisen teknologian mukanaan tuomat haasteet ja niistä selviytyminen. Käytämme paljon alakohtaisia erikoissovelluksia, vaikkapa tuotannonsuunnittelun, kiinteistöautomaation tai langattoman tiedonsiirron sovelluksia hyödyntäen. 

 

Päivityskoulutuksessa valitaan joko konetekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus. Päivityskoulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK) henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisella koulutusalalla.


Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Konetekniikan koulutus

Valintaperusteet


Pohjakoulutusvaatimuksena on aikaisemmin suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe max. 40 pistettä.

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Valintakoe on haastattelu. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelun voi suorittaa ainoastaan Kajaanin ammattikorkeakouluissa. Osallistuessaan tähän valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen joka pätee ainoastaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena järjestettävän päivityskoulutuksen opiskelijavalinnassa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.


Lisätietoja

Opintosihteeri Marita Karjalainen
Puh. 044 7101 564

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen
Puh. 044 7101 303

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi