Palaa koulutushakuun

Insinööri (AMK)

Konetekniikan koulutuksessa saat perusopinnot matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa ja elektroniikassa. Opinnoissa voi suuntautua koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, tuotannonjohtamiseen sekä robotiikkaan. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niissä on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin tietotyöksi. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana perehtymään tuotantoprosessien hallintaan alusta tuotteen valmistumiseen saakka. 
Koulutuspaikat
40
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
5.-19.9.2018. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi
Valintakokeet
Syksyn yhteishaussa tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 2.11.2018 klo 9.30 - 13. 

Tekniikan alan valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa noin kahden viikon ajan ennen valintakoetta http://teliennakko.metropolia.fi/.
 

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Alan työllisyystilanne on hyvä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäällikkönä tai tuotantopäällikkönä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähiopetusta on vähemmän kuin päiväopetuksessa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestämme teoriaopetusta myös etäyhteyspalveluja hyödyntäen, jolloin luentojen seuraaminen myös toiselta paikkakunnalta on mahdollista. Oppituntien sähköisiä tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen. Verkko-opetusta on neljänä iltana viikossa. Tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta paikasta riippumatta.

Osa opinnoista on pakollista ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin Kajaanissa ja Raahessa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. 

Koulutuksen aikana tehdään runsaasti erilaisia projekti- ja harjoitustöitä usein yritysten toimeksiantoina. Opintojen päätyttyä voit toimia esimerkiksi teollisten yritysten erilaisissa suunnittelu-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtävissä.