hakijalle.jpg


Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Valintakokeet>AMK-koulutusten valintakokeet

AMK-koulutusten valintakokeet

Kajaanin ammattikorkeakoulussa kaikilla koulutusaloilla järjestetään valintakokeet. Valintakokeet ovat hakijalle maksuttomia. Valintakokeiden tulokset ovat voimassa vain kyseisen haun ajan.

Valintakoekutsuja ei yleensä enää lähetetä. Hakijan tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeryhmän hakukohteessa saadakseen valintakoetuloksen kaikkiin valintakoeryhmän hakukohteisiinsa. Hakijan vastuulla on varmistaa, onko hakukohde mukana valintakoeyhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalalla lähetetään valintakoekutsu sähköpostitse, koska varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan osa hakijoista  esivalintakokeen tulosten perusteella.

On tärkeää, että tallennat sähköpostiosoitteesi hakulomakkeelle oikein ja että seuraat sähköpostiasi, myös roskapostikansiota. Huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa ja tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.

Esivalintakokeen erityisjärjestelyjen hakemisen ohjeet löytyvät täältä: http://soteli.metropolia.fi/ 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen ohjeet:  Lisätietoja valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen


Tarkista varsinaisen valintakokeen ajankohtaiset tiedot sivuiltamme aina ennen valintakokeeseen saapumista. 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestetään syksyn 2017 yhteishaun valintakokeita seuraavasti:

Tietoja päivitetään.

LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS
Valintakoe

Valintakoe järjestetään 3.11.2017 klo 9.00, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen, valintakoepäivän pituus riippuu hakijoiden määrästä.
- rakennus Tieto 2, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
- Liikunnanohjaajakoulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, vaan hakijan tulee osallistua valintakokeeseen KAMKissa voidakseen saada valintakoetuloksen ko. hakukohteeseen. 

Valintakokeen ennakkoaineisto on julkaistu
Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla 6.10 - 3.11.2017, katso linkit tämän kappaleen alla. Perehdy aineistoon ennen varsinaista valintakoetta. Voit hyödyntää aineiston avulla muodostamaa käsitystäsi liikunta-alasta varsinaisen valintakokeen kirjallisessa osiossa sekä ryhmähaastattelussa. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Liikunnan valintakokeen ennakkoaineisto:

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • alasuuntautuneisuuslomake täytettynä (ks. tiedosto alla, lomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä)
 • alasuuntautuneisuutta ja alakohtaista työkokemusta osoittavat oikeaksi todistetut kopiot todistuksistasi (kopiot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä ei palauteta)
 • sisä- ja ulkoliikuntavarusteet
 • matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana

Valintakoe sisältää liikuntatestejä, ohjaustuokioita, haastattelun ja kirjallisen kokeen. Kirjallinen koe ei sisällä monivalintatehtäviä eikä oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan motorisia kykyjä, ryhmän käsittelytaitoa, ohjaustaitoja, persoonallisuutta, kirjallista tuotoskykyä, motivaatiota ja alasuuntautuneisuutta.

Hakijoilla tulee olla oikeaksi todistetut kopiot harrastus-, koulu- ja työtodistuksista mukana valintakoetilaisuudessa, koska työkokemus ja alasuuntautuneisuus arvioidaan ja tarkistetaan todistuksista valintakokeiden yhteydessä. Kopioita ei palauteta hakijalle.

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi: 

 • liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)
 • koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit
 • valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
 • koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus ja avoimen yliopiston arvosanaopinnot
 • liikunnan lukiodiplomi
 • järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
 • liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta
 • alakohtainen työkokemus.

Varsinainen valintakoe on ammattikorkeakoulukohtainen, emme hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta.Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä (max. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään varsinaisesta valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.

Ruokailu valintakoepäivänä
Opiskelijaravintola Fox palvelee rakennus Tieto 2:ssa (lounas omakustanteisesti).

 

Lomake liikunnanohjaajakoulutuksen valintakokeisiin
SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

1. Esivalintakoe järjestetään 12.10.2017

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi/.

Tarkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein. Muista seurata sähköpostiasi ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa! Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.

Esivalintakoetta koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa viimeistään 25.9.2017 kello 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. Täytä ja tulosta lomake edellä mainitusta linkistä. 


2. Varsinainen valintakoe

Varsinainen valintakoe järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoululla 31.10.2017, valintakoe alkaa klo 8.00.
- rakennus Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani

Esivalintakokeen perusteella noin kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

HUOM! Sairaanhoitajakoulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, vaan hakijan tulee osallistua valintakokeeseen KAMKissa voidakseen saada valintakoetuloksen ko. hakukohteeseen. 

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • valintakokeeseen valmistava tehtävä
 • täytetty henkilötietolomake, jossa valokuva

Matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, kirjallisen osion, matemaattisen osion ja henkilökohtaisen haastattelun. Valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava hyväksytty tulos. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 30 pistettä (max. 70 pistettä).

Valmistava tehtävä tehdään ennen valintakoetta ja se tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Valintakoeyhteistyö: Kajaanin ammattikorkeakoulun Sairaanhoitaja (AMK) monimuotototeutus ei ole mukana sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyössä syksyn 2017 yhteishaussa. Katso täältä muut 
valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut.

Kahviot valintakoepäivänä
Kahvio Taito 2 ja opiskelijaravintola Fox Tieto 2 ovat avoinna (lounas omakustanteisesti).

Lomakkeet sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeisiin
INSINÖÖRIKOULUTUS, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus


Tekniikan alan valintakoe
Valintakoe on 3.11.2017 klo 10,00, ilmoittautuminen ja luokkiin siirtyminen alkaa klo 9.30.

Valintakoepaikka on Kajaanin ammattikorkeakoulu, rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

Jos hakulomakkeella ylin tekniikan alan hakutoiveesi on Kajaanin amk, voit valintakokeen tehdä vaihtoehtoisesti myös Raahessa:
- Koulutuskeskus Brahe, Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe

Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto 
Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa kaksi viikkoa ennen valintakoetta (20.10. – 3.11.2017) täällä:  http://teliennakko.metropolia.fi/. Perehdy ennakkomateriaaliin ennen valintakoepäivää.

Valintakoe
Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe on kirjallinen koe. Tekniikan alalla on valtakunnallinen valintakoe, jolla mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle, matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista sekä loogista päättelykykyä. Hakija voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät.

 Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan valtakunnallista valintakoetta käyttävässä hakukohteessa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Poikkeuksena syksyn yhteishaussa: Jos tekniikan alan ylin hakutoiveesi on Kajaanin amk, koe on mahdollista tehdä vaihtoehtoisesti myös Raahessa. Jos valintakokeen haluaa tehdä Raahessa, hakijan tulee ilmoittaa siitä hyvissä ajoin opintosihteerille sähköpostitse marita.karjalainen(at)kamk.fi tai puhelimitse 044 7101 564.

Kertaa valintakokeeseen matematiikkaa sekä fysiikan ja kemian tehtäviä. Tutustu tekniikan alan aiempiin valintakokeisiin täällä: Aikaisempia tekniikan alan valintakokeita. 

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet (kynä ja kumi)
 • viivotin, harppi ja kulma-astelevy.

Taulukkokirjojen, sanakirjojen, älykellojen, laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana. Matkapuhelimet on suljettava valintakokeen ajaksi.

Tarkista tekniikan alan ylin hakutoiveesi, jossa käytetään valtakunnallista valintakoetta sekä tarkista valintakoepaikkasi alla olevasta linkistä: Tekniikan ja liikenteen alan valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen valmentava kurssi
Voit katsoa keväällä 2017 järjestetyn valintakokeeseen valmentavan kurssin tallenteita täällä. Valmentavaa kurssia ei järjestetä nyt syksyllä.

 

Kahviot valintakoepäivänä
Kahvio Taito 1 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 ovat avoinna valintakoepäivänä (lounas omakustanteisesti).