hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta Ylempi AMK>Valintaperusteet

Valintaperusteet, Ylempi AMK -tutkinto

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja/tai ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella.

Katso koulutuskohtaiset valintaperusteet: www.opintopolku.fi.

 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä

 

Valintakoe voi sisältää haastattelun. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja/tai ennakkotehtävän hyväksyttävästi suorittaneet hakijat.
 
Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Työkokemuspisteet

Jotta voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen pitää olla kertynyt kolme vuotta työkokemusta. Pisteitä saa vasta tämän yli menevästä työkokemuksesta, ja sen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.  

Huom: poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Loput tuolloin kertyneestä työkokemuksesta kartuttaa työkokemuspisteitä, ja sen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on.

Kahden kuukauden työkokemus alalta, jolle ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on, tuottaa yhden pisteen. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.

Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

    1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
    2. Hakutoivejärjestys
     

Jos paremmuusjärjestys ei selviä näillä perusteilla, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.