hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Päivätoteutus ja monimuotototeutus

Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan.

Ammattikorkeakoulu päättää valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa.

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Am-
mattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia tai muita pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

    

Ensikertalaiskiintiö

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa.Ensikertalaiskiintiöstä löydät tarkemmin tietoa koulutusten kuvausten kohdalta opintopolusta.

 

Päivä- vai monimuotototeutus?

Suurimmat erot ovat koulutusten toteutustavoissa ja myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja. Voit valita joko päivä- tai monimuotototeutuksen tai hakea molempiin.

Päivätoteutus
Päivätoteutuksena toteutettaviin koulutuksiin hakee eri-ikäisiä opiskelijoita.
• koulutuksessa on pääasiassa päiväopintoja, vähemmän etäopiskelua
• yleensä päätoimista opiskelua
• myös aikuisia hakee päivätoteutukseen.

Monimuotototeutus
Monimuotokoulutuksissa eli ns. aikuiskoulutuksissa on vähemmän lähiopetusta ja enemmän etä- ja verkko-opiskelua.
• yleensä opintoja voi suorittaa myös työn ohessa
• joskus koulututukset voi olla kohdennettu erityisesti jonkin alan työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta omaaville.

 

  Kysy lisää!

  KAMK Hakijapalvelut
  Ketunpolku 1, 87100 Kajaani
  Puh. 044 7101 648, 044 7101 229
  Sähköposti: hakijapalvelut(at)kamk.fi

  Admissions Office (englanninkieliset koulutusohjelmat)
  Ketunpolku 1, 87101 Kajaani
  Puh. 044 7101 229
  Sähköposti: admissions(at)kamk.fi

  Opintotoimisto:
  Ketunpolku 1, 87101 Kajaani
  Sähköposti: opintotoimisto(at)kamk.fi

  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
  Opintosihteeri
  Puh. 044 7101 133

  Restonomikoulutus ja
  liikunnanohjaajakoulutus
  Opintosihteeri
  Puh. 044 7101 148

  Tradenomikoulutus,
  liiketalous ja tietojenkäsittely
  Opintosihteeri
  Puh. 044 7101 764

  Insinöörikoulutus
  Opintosihteeri
  Puh. 044 7101 564

   

  Ammattikorkeakoululaki

  Lue tarkempia tietoja hakemisesta, valintaperusteista, esteettömyydestä, terveydentilavaatimuksista, huumausainetesteistä yms. seuraavasta linkistä:

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014