hakijalle.jpgEtusivu>Hakijalle>Hakeminen>Kesken jääneet opinnot
Määräaikainen opiskeluoikeus tutkinnon loppuunsaattamiseksi

Jäikö tutkintosi viittä vaille valmiiksi?

Jos tutkinnostasi puuttuu vain noin yhden lukuvuoden opinnot, voit hakea määräaikaista opiskeluoikeuden palauttamista tutkinnon loppuunsaattamiseksi.  Jos tutkinnostasi  puuttuu  enemmän kuin vuoden opinnot, voit suorittaa opintoja ensin avoimen amkin kautta ja hakea opiskeuoikeuden palauttamista sitten kun puuttuvia opintoja on vain noin 60 opintopistettä.  Opiskeluoikeuden määräaikaiselle palauttamiselle on jatkuva haku, joten voit hakea sitä riippumatta siitä, onko korkeakoulujen varsinainen yhteishaku käynnissä vai ei.

Valintaperusteet

1) Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutuksessa tarkoituksenaan suorittaa tutkinto loppuun. Opiskeluoikeuden määräaikaista palauttamista skeluoikeutta hakevalla ei ole voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta hakemaansa koulutukseen (toisin kuin siirto-opiskelijalla).

2) Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
    *hän on itse eronnut
    *hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt
    *hänet on kirjattu eronneeksi koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen

3) Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä vain noin 1 vuoden suoritusten verran mukaan lukien opiskelijan avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen opiskeluoikeuden määräaikaista palautusta hakevalla opintoja pitää olla suoritettuna noin puolet tutkinnon laajuudesta. Opinnot voi olla suoritettu myös toisessa ammattikorkeakoulussa.

4) Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.

5) Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutukseen
/suuntautumisvaihtoehtoon.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L953/2011.)
 

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Määräaikaista opiskeluoikeutta haetaan erillisellä lomakkeella. Ennen kuin jätät hakemuksen, sinun kannattaa olla yhteydessä koulutusalasi opinto-ohjaajaan. Hänen kanssaan käyt alustavan keskustelun tilanteestasi. Jos keskustelun tuloksena todetaan että sinun kannattaa hakea erillistä opinto-oikeutta, täytä hakemus ja toimita se liitteineen ammattikorkeakoulun opintotoimistoon.

Liitteeksi tarvitset ajantasaisen opintosuoritusrekisteriotteen, todistuksen eroajankohdasta sekä hakemuksen käsittelymaksua koskevan maksukuitin. Erillistä opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A1440/2014 § 3).

Hakuaika on jatkuva, mutta aloitusajankohta määritellään puuttuvien opintojen perusteella hakijakohtaisesti. Opiskeluoikeutta myönnetään maksimissaan 3 lukukaudelle ja pääsääntöisesti opiskeluoikeus myönnetään seuraavan alkavan lukukauden alusta alkaen.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen Opiskelijapalvelut tiedottaa hakijaa opiskelijavalinnasta. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjallisesti.
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L932/2014 § 57).

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeus myönnetään alkamaan hakijakohtaisesti enintään kolmeksi lukukaudeksi. .

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat :


Matkailu/ restonomit:     Vainikka Teija, puh. 044 7101 019
Liikunta/ liikunnanohjaajat:   Loikkanen Kaisa, puh. 044 7101 039
Liiketalous/ tradenomit:      Jormakka Raija, puh. 044 7101 278
Tekniikka/ insinöörit, tietojenkäsittelijät:  Kurtelius Jari, puh. 044 7101 345
Sairaan- ja terveydenhoitajat: Sievänen Riitta, puh.  044 7101 262  

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi


Lisätietoja myös:
Airi Meriläinen, puh 044 7101 618 
opintoasiainpäällikkö

 

Käsittelymaksun tiedot

Maksun saaja:

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI75 5760 0320 2060 70
BIC: OKOYFIHH

Summa: 50 €
Viestikentässä maininta:
erillinen opiskeluoikeus