Restonomi.jpg


Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Restonomi>Opiskelijana KAMK:ssa: Matkailun koulutus

Syventävää osaamista majoituspalveluihin ja ruokaan matkailussa

Juhomatti Tikkunen valitsi Kajaanin ammattikorkeakoulun restonomiopinnot, koska hän haluaa tulevaisuudessa KAMK restonomiopiskelijatyöskennellä alalla, jossa ollaan asiakkaiden kanssa paljon tekemisissä. Restonomikoulutus tuottaa monipuolisen osaamisen eri työtehtäviin, mikä sopii Juhomatille hyvin koska tulevaisuuden urapolku on vielä mietinnässä.

Juhomatin mielestä opiskelu KAMK:ssa on vapaampaa ja itsenäisempää, kuin hän osasi odottaa. Luentojen lisäksi opiskelu tapahtuu usein ryhmätöinä. ”Ryhmät voivat koostua usean eri alan opiskelijoista, mikä tekee opiskelusta monipuolisempaa. Tämä yhdistää eri alojen opiskelijoita ja lisää yhteishenkeä koulussa”, kertoo Juhomatti. ”Meidän ryhmässä on tosi hyvä luokkahenki. Hyvä yhteishenki edesauttaa opintojen sujumista ja koulussa viihtymistä. KAMK:n opettajat ovat persoonallisia ja heillä on itsellään kokemusta alalta, mikä näkyy ja kuuluu opetuksessa. Opettajien omat kokemukset työelämästä ovat mielenkiintoista ja opettavaista kuunneltavaa.”

Juhomatin vuosikurssilaiset pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan uutta moduulipohjaista opintosuunnitelmaa. Moduulit ovat opintokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat laadukkaan ja monipuolisen opintosisällön. Moduulien avulla opiskelija pääsee syventymään muun muassa matkailun, liikunnan ja liiketalouden opintoihin. Moduulit antavat suuntaa opiskelijoiden uravalinnoille.

Työelämäyhteydet mukaan jo ensimmäisen vuoden aikana

Ammattikorkeakouluopintoihin olennaisesti kuuluvan harjoittelun lisäksi KAMK:n restonomiopintoihin kuuluu myös työelämäjakso ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Juhomatti suoritti juuri ensimmäisen työharjoittelujaksonsa, jolloin hän työskenteli RTG Sales Oy:ssa viisi viikkoa. ”Työskentelin Finnairin asiakaspalvelussa. Oli mielenkiintoista kokea, kuinka palvella asiakkaita muutoin kuin kasvotusten. Viiden viikon työelämäjakson päätteeksi pääsin samaan paikkaan kesätöihin ja voin myös jatkaa työskentelyä opintojen ohella.”

AMK-opinnoissa teoria ja käytäntö kohtaavat ja opintoihin kuuluu myös erilaiset projektit. Ensimmäisen vuoden aikana kaikkien alojen opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä monialaisia käytännön projekteja. ”Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa peli-iltaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Projektiopintojen lisäksi olemme myös käyneet yritysvierailuilla lähialueen matkailuyrityksissä sekä husky safarilla ja vierailimme Matkamessuilla Helsingissä”, kertoo Juhomatti Tikkunen.